Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website houdt in dat je de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Deze website is eigendom van de Heemkring Schellebelle.

Contactgegevens:
Heemkring Schellebelle
Dorp 19/5
9260 Schellebelle
info@hkschellebelle.be

Deze website is zowel een door het auteursrecht beschermd werk als een databank waarop  de Heemkring Schellebelle het auteursrecht en de rechten als producent bezit.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website meegedeelde foto’s, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Heemkring Schellebelle of aan derden waarmee de Heemkring Schellebelle daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Heemkring Schellebelle. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Heemkring Schellebelle of deze rechthoudende derden.

De inhoud van de databank wordt voorts beschermd door het sui generis recht van de producent van de databank op basis waarvan deze de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een deel van de inhoud van de databank kan verbieden.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Wij bewaren enkel jouw persoonlijke gegevens als je ons deze vrijwillig communiceert (bv. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als je ons via onze site jouw postadres meedeelt, kan je van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Contacteer ons indien je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen.


Deel deze informatie: