Kapelletje Isaak Uyttenhove

DE SINT-ANTONIUS KAPEL IN DE STATIONSSTRAAT 

In de bocht van de Stationsstraat dicht tegen het kruispunt met de Hekkergemstraat, staat een Sint-Antonius kapel, vooral bekend als “De kapel van Isaak Uyttenhove”. 

Ze werd gebouwd als dank voor een wonderbaarlijke genezing. 

Ernestine Uyttenhove (°Schellebelle 1883), zuster van Isaak, was op 17-jarige leeftijd ongeneeslijk ziek en door alle dokters opgegeven. Ze leed aan tuberculose. 

Edmond Uyttenhove, de vader van Isaak, deed met zijn kinderen een noveen van negen dinsdagen naar de kapel op Overschelde in Wetteren ter ere van Sint-Antonius en hij beloofde dat, indien zijn dochter de negende dinsdag kon meegaan, hijzelf een kapel zou bouwen. 

Ernestine genas op wonderbare wijze en kon inderdaad de negende dinsdag meegaan. 

Zoals beloofd werd, in 1901, de kapel gebouwd ter ere van de Sint-Antonius. Elke dinsdag, de dag van de genezing, werd ze opengesteld voor de Schellebellenaren om er te bidden.


De kapel behoorde toe aan Ernestine en na haar dood aan Isaak. 

Ernestine Uyttenhove was 28 jaar toen ze huwde met Jozef Van Helleputte. Jozef werd geboren in Wetteren op 28 september 1887 en overleed te Aalst op 24 september 1930. Ze hadden 5 kinderen: Eli, Leon, Diane, Cyriel en Lea. 

Ernestine is 82 jaar geworden. In 1962 werd ze aangereden door een fietser waarna ze op 8 april aan haar verwondingen overleed.


In de kapel staan volgende beelden: een Sint-Antonius, geschonken door de ouders van Isaak, een tweede Antoniusbeeldje (35 cm.) werd door Ernestine zelf geschonken. Verder een tiental andere beelden allemaal geschonken door Schellebellenaren: 3 Lieve-Vrouwbeeldjes, 3 Rita-beeldjes, 3 Broeder Isidoorbeeldjes en nog een klein Antoniusbeeldje. 

In de loop der jaren werden twee beeldjes gestolen. Het ene, Jezuken van Praag, was 25 cm. hoog en gekleed met een rood kleedje met gouden boorden met in de rechterhand een bol met een kruis op en op het hoofd een kroontje. Het andere was een Lieve-Vrouwbeeldje van 25 cm. groot. 

Ook de originele offerblok werd gestolen. 

Isaak werd geboren te Schellebelle op 1 september 1891, als zoon van Edmond en Clementine De Winne. Edmond werd geboren in 1852, werd 77 jaar en overleed te Schellebelle in 1922. Clementine werd geboren in Schellebelle in 1852 en overleed op 5 juni 1904. 

Isaak had vier zusters: Maria, Alice, Ernestine en Bertha. Hij trouwde met Gabrielle Flieberg in de kerk van Schellebelle in 1920. Het huwelijk werd ingezegend door pastoor Verbraeken. 

Gabrielle Flieberg werd geboren te Schellebelle op 29 december 1891 als dochter van Leon en Melanie Roels; ze overleed op 02 juni 1971. 

Isaak had van zijn vader de stiel van beenhouwer geleerd. Hij voerde dit beroep uit tot 1973. Nadien was hij met pensioen. Hij deed 50 jaar lang de baan om beesten te kopen. 

Hij had drie dochters: Marie-Louise, Marie-Jeanne en Marselien.


Deel deze informatie: