Tijdschrift inhoudstafel

INHOUDSTAFEL      EERSTE      JAARGANG       1976

 

VOORNUMMER

 

blz.: 2-5: De kastelen van Schellebelle.                         Van der Eecken Guido, Looman Edwin

blz.: 6-8: Schellebelse kant.                                                                             Temmerman Adolf

 

NUMMER 1 + 2

 

blz.: 1: Inleiding.                                                                                       Van der Eecken Guido

blz.: 2: De werking van de Heemkundige Kring.                                                 Looman Edwin

blz.: 3-16: Volkskundige aantekeningen rond de stenen linde. 

                                                                                        Looman Edwin, Van der Eecken Guido

blz.: 17-19: Familienamen te Schellebelle in de XVIIe en XVIIIe eeuw.        Clinckspoor Joris

blz.: 20-30: Schellebelle: sive 'Belliacum in Flandria’.                                   Temmerman Adolf

 

NUMMER 3 

 

Voorblad: Bericht aan onze leden.

blz.: 1-6: Een Heemkundige Kring te Schellebelle. Kanttekeningen bij heem- en volkskundig werk.                                                                               Looman Edwin, Van der Eecken Guido

blz.: 7-26: Schellebelse kant.                                                                           Temmerman Adolf

blz.: 27-30: Ledenlijst.                                                                         Van der Eecken Françine

 

NUMMER 4

 

blz.: 1: Balans van een werkingsjaar (1975-1976).        Van der Eecken Guido, Losman Edwin

blz.: 2-4: Hoe inschrijven voor de tweede jaar_gang (1976-1977). Redactioneel. Looman Edwin

blz.: 5-8: Kalle slaan te Schellebelle.                                                              Temmerman Adolf

blz.: 9-17: Schellebelle heeft weer zijn "Ste_nen Linde". 

                                                                                        Looman Edwin, Van der Eecken Guido

blz.: 10: Folklore rond de stenen linde. Tekening.                                          Temmerman Adolf

blz.: 18-19: Inhoudstafel eerste jaargang. 

blz.: 20: Redactie. Overzicht medewerkers.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      TWEEDE      JAARGANG       1977

 

NUMMER l 

 

blz.: 1-5: Schellebellenaren in het leger van Napoleon.                                Dobbelaere Edgard

blz.: 6-9: De familie Duquet in Schellebelle.                                                         Duquet Frans

blz.: 10-12: Van Unkerzakken en (h)unker bij schapen.                                 Temmerman Adolf

blz.: 13 Redactioneel.                                                 Looman Edwin en Van der Eecken Guido

 

NUMMER 2

 

blz.: 14: Voorwoord.                                                   Looman Edwin & Van der Eecken Guido

blz.: 15-30: Een en ander over het uitgaan met de beer.

                                                                                     Looman Edwin & Van der Eecken Guido

blz.: 32-33: Het kapelletje van Isaak Uyttenhove in de Stationsstraat. 

                                                                                                            Van der Meirssche Gerard

blz.: 34-36: De ware geschiedenis van Isaak Uyttenhove tijdens de oorlog.  

                                                                                                            Van der Meirssche Gerard 

 

NUMMER 3

 

blz.: 37: Redactioneel.                                                 Looman Edwin & Van der Eecken Guido

blz.: 38-40:  De Heemkring schrijft, advies over het wapenschild van de fusiegemeente.

                                                                                     Looman Edwin & Van der Eecken Guido

blz.: 41-55: Spot en luim tussen Schellebelle en de omliggende gemeenten.

                                                                                           Bontinck Thercilla & Looman Edwin

blz.: 56-58: De zog-doen-viggenen. Jongensspel te Serskamp.                      Temmerman Adolf

 

NUMMER 4

 

Bekentmaekinge Aen Het Publicq. (betreffende de wekelijkse marktdag te Schellebelle). 1609.

blz.: 59: Redactioneel.                                                 Looman Edwin & Van der Eecken Guido

blz.: 60-65: Het Gemeentewapen van Schellebelle.                                        Temmerman Adolf

blz.: 66-68: Hoe het kapelletje van Sint-Antonius tot stand kwam in de Statiestraat, 25, aan de woning van de Familie Achiel De Koninck - De Winter.                  Van der Meirssche Gerard

blz.: 69-79: Het Rattenkasteel en een Schellebelse rattenval.                         Temmerman Adolf

blz.: 80-82: De Heemkring schrijft, advies over de straatnamen van de fusiegemeente.

                        Looman Edwin, Van der Eecken Guido, Temmerman Adolf, Van Dorpe Roland

blz.: 83: Wat dacht je?                                                                                          Looman Edwin

 

NUMMER 5

 

blz.: 84: Balans van een jaar werking.                                                      Van der Eecken Guido

blz.: 85-87: Editoriaal.                                                                                          Looman Edwin

blz.: 87: Aankondiging filmavond.

blz.: 88-89: Het kapelletje in de Bruinbeekstraat.

                                                                  Van der Meirssche Gerard & Van der Eecken Guido

blz.: 90-95: Blonde of Spaanse Kant.                                                              Temmerman Adolf

blz.: 96: Oproep voor de berenstoet.

blz.: 97-101: Ledenlijst.                                                                       Van der Eecken Françine

blz.: 102-104: Inhoudstafel tweede jaargang.

blz.: 105: Redactie. Rond de Stenen Linde.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      DERDE      JAARGANG       1978

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Toegangspoort van de hoeve van Heetvelde. (Armand HEINS 01856 - +1938)

blz.: 2-3: Editoriaal.                                                                                              Looman Edwin

blz.: 4-13: Het Poren.     Temmerman Adolf, Van de Meirssche Gerard, Van der Eecken Guido

blz.: 13: Volksliedjes.                                                                                         Crombeen Anna

blz.: 14-15: Bericht aan alle Schellebellenaren. Programma filmavond.       Van Dorpe Roland

blz.: 16-17: Fons Becque en de Vinkensport.    Van de Meirssche Gerard, Dobbelaere Edgard

blz.: 18-20: Kapelletje in de Statiestraat.           Van de Meirssche Gerard, Dobbelaere Edgard

 

NUMMER 2

 

blz.: Tekening Kapel Bruinbeke.                                                                     Temmerman Adolf

blz.: 22-23: Redactioneel.                                                                                     Looman Edwin

blz.: 24-31: Bruinbeek kapel.                                                                    Van der Eecken Guido

blz.: 31: Troetelrijmpje.                                                                                      Crombeen Anna

blz.: 32-33: Toespraak Schepen van Cultuur.                                                  Clinckspoor Aimé

blz.: 34: Mijn dorp + tekening.                                                                             De Swaef Filip

blz.: 35-45: Mensen die men niet vergeet.                                                            Looman Edwin

blz.: 46-49: Een beroep uit grootmoeders tijd: De Scharenslijper.                       Looman Edwin

blz.: 50: De Lustige Scharenslijper: liedje

 

NUMMER 3

 

blz.: 51: Ordonnantie van de rechten die moeten betaelt worden op de Jaermerckt Van Schellebelle (1783)

blz.: 52-53: Redactioneel.                                                                         Van der Eecken Guido

blz.: 54-62: Schellebelle Potjesmarkt.                                                      Van der Eecken Guido

blz.: 63-64: 100 jaar geleden: Schellebelle Handel en Beroepen ten jare 1878. 

                                                                                                                        Temmerman Adolf

blz.: 65-73: Mensen die men niet vergeet.                                                            Looman Edwin

blz.: 74: Mijn dorp.                                                                                                    Roels Geert

blz.: 75-77: De zigeuners van den Hoek te Schellebelle. 

                                                                           Van de Meirssche Gerard, Dobbelaere Edgard

blz.: 78: Zingende zigeuners.

 

NUMMER 4

 

blz.: 79: Oude prentkaart St-Cornelius.

blz.: 80: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido

blz.: 81: Tot Sint Cornelius. (Elckerlyc)

blz.: 82-125: Het ontstaan en de Evolutie van de Heilige Cornelius verering in Schellebelle.

                                                                                              Van Dorpe Roland, Looman Edwin

blz.: 126-129: Stichtingsakte van het broederschap.                                              Duquet Frans

 

NUMMER 5

 

blz.: 130: 'T es tander ieë.

blz.: 131-133: Redactioneel.                                                                                 Looman Edwin

blz.: 134-136: Nogmaals Bruinbeek kapel.                                                   Schampheleer Jozef

blz.: 137: 100 jaar geleden: Serskamp: Handel en Beroepen ten jare 1878.   Temmerman Adolf

blz.: 138-140: Mensen die men niet vergeet.                      Looman Edwin, Schampheleer Jozef

blz.: 141: Mededelingen: Den beer gaat uit. "Zo was Letterhoutem".

blz.: 142-143: Mijn dorp Schellebelle.                                    Bauwens Hilde, Aelterman Kathy

blz.: 144-148: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine

blz.: 149-151: Inhoudstafel derde jaargang.

blz.: 152: Redactie "Rond de stenen linde".

blz.: 153: Oud volksliedje.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      VIERDE       JAARGANG       1979

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-15: Wandelpad "De Oude Schelde".                                                        Dobbelaere Luc

blz.: 16: Oude act: "Verhuring van het veer van Schellebelle", R.A.G nr. 1332

blz.: 17-18: Redactioneel.                                                                                   Dobbelaere Luc

blz.: 19-26: Een en ander over het Veer van Schellebelle.                       Van der Eecken Guido

blz.: 27-28: Ontcijferde tekst van oude act.                                                            Duquet Frans

blz.: 29-30: Mijn Dorp.                                                                                      Tavernier Patrik

blz.: 31-42: Die winters van bij ons.                                                                     Looman Edwin

blz.: 43: 't Veerhuis.                                                                                            Van De Velde R.

 

NUMMER 2

 

blz.: 44-45: Redactioneel.                                                                                   Dobbelaere Luc

blz.: 46-64: Speelgoed uit vest- en broekzak rond 1930.                                Temmerman Adolf

blz.: 64: Twee straatliedjes.                                                                      Van der Eecken Guido

blz.: 65-66: Het Jaar van het Dorp.                                                                     Kerckaert Hilde

 

NUMMER 3

 

blz.: 67: Tekeningen.                                                                                                            PIER

blz.: 68: Redactioneel.                                                                                   Dobbelaere Edgard

blz.: 69-79: Wiege- en Schootliedjes uit Schellebelle.                             Van der Eecken Guido

blz.: 80-94: Mensen die men niet vergeet.                                                           Looman Edwin

blz.: 94-95: Chronologische deellijst van dorpelingen gestorven in 1978. 

 

NUMMER 4

 

blz.: 96-97: Redactioneel.                                                                             Dobbelaere Edgard

blz.: 97: Zo was Vlierzele.                                                                                      Duquet Frans

blz.: 98-115: "De Luis".                                                                            Van der Eecken Guido

blz.: 116-129: Mensen die men niet vergeet.                                                        Looman Edwin

blz.: 129-130: Chronologische deellijst van dorpelingen gestorven in 1978.

blz.: 131-135: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine

blz.: 136-137: Inhoudstafel vierde jaargang.

blz.: 138: Redactie: "Rond de Stenen Linde".

………………………………………………………………………………………………… 

 

INHOUDSTAFEL      VIJFDE       JAARGANG       1980

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Ongevalkruis Legeweg.

blz.: 2-3: Redactioneel.                                                                             Van der Eecken Guido

blz.: 3: Mededeling oude tijdschriftnummers. 

blz.: 4-6: Een Veer verdwijnt.                                                                               Looman Edwin

blz.: 7-21: Iets over Mollen en Mollenvangers.                                              Temmerman Adolf

blz.: 22-29: Iets over Vogels en Mussenvangers.                                            Temmerman Adolf

blz.: 30-33: Iets over Kerselaars en andere.                                                    Temmerman Adolf

 

NUMMER 2

 

blz.: 34: Mededeling: Hoekjeskermis.

blz.: 35-38: Redactioneel. Feestrede 11 juli.                                            Van der Eecken Guido

blz.: 39-44: De bezetting 1914-18/1940-45. Verteld door Jozef De Roebaix. 

                                                                                                             Van de Meirssche Gerard

blz.: 45-55: Dorpssmeden te Schellebelle in de voorbije honderd jaar.               Looman Edwin

blz.: 56-59: Iets over de slijpsteen.                                                                  Temmerman Adolf 

 

NUMMER 3

 

blz.: 60-61: Redactioneel.                                                                                     Looman Edwin

blz.: 61: Mededeling: Zo was Bavegem.                                                                Duquet Frans

blz.: 62-63: Iets over mosselen.                                                                       Bauwens Fernand

blz.: 64-80: Mensen die men niet vergeet (Necrologie).                                      Looman Edwin

blz.: 81-86: “‘t Reizend Gezelschap van Sies-Land-uit." Een Carnavalsvereniging.  

                                                                                                                         Temmerman Adolf

 

NUMMER 4

 

blz.: 87-89: Redactioneel.                                                                         Van der Eecken Guido

blz.: 90-93: De Bevolkingsevolutie in Schellebelle.                                     Dobbelaere Edgard

blz.: 94-95: Ons Gemeentehuis.                                                                    Schampheleer Jozef

blz.: 96-110: Mensen die men niet vergeet (Necrologie).                                    Looman Edwin

blz.: 111: Chronologische deellijst overleden Schellebellenaren 1979.

blz.: 112-116: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine

blz.: 117-118: Inhoudstafel vijfde jaargang.

blz.: 119: Redactie: "Rond de Stenen Linde". 

.......................................................................................................................................................

 

INHOUDSTAFEL      ZESDE       JAARGANG       1981

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Redactioneel.                                                                                Van der Eecken Guido

blz.: 2: Historische Onderwijscollectie.

blz.: 3-18: Het Jaar van het Kind van Toen.                                                    Temmerman Adolf

blz.: 19-29: Dit Dorp, in al zijn Roerloosheid. Een pleidooi voor kleinschaligheid. 

                                                                                                                              Looman Edwin

 

NUMMER 2

 

blz.: 30-31: Redactioneel.                                                                         Van der Eecken Guido

blz.: 32-40: Iets over de Meikever.                                                                  Temmerman Adolf

blz.: 41-49: Het Jaar van het Kind van "Hier brandt de stoof".                       Temmerman Adolf

blz.: 50-52: "Den Hitler" of de Leuvense Stoof als Houtkachel.              Van der Eecken Guido

blz.: 53-56: Kennismaking met een Heemkundige Frans Duquet.                       Looman Edwin

 

NUMMER 3

 

blz.: 57: Redactioneel.                                                                                   Dobbelaere Edgard

blz.: 58-62: Den Beer gaat uit.                                                                  Van der Eecken Guido

blz.: 62-63: Enkele aanvullingen.                                                             Van der Eecken Guido

blz.: 64-79: "Het Parochiehuis 't Veer" Een merkwaardig gebouw!        Van der Eecken Guido

 

NUMMER 4

 

blz.: 80: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido

blz.: 81: Mededeling

blz.: 81: Een oud recept: Macarons.

blz.: 82-84: Mensen die men niet vergeet: 1979.                                                  Looman Edwin

blz.: 85-88: Anker-en-Zon.                                                                              Temmerman Adolf

blz.: 88-90: De Kanonnen van Schellebelle.                                                 Dobbelaere Edgard

blz.: 90-91: Konijnenpoten zwieren (+ 1923).                                                Temmerman Adolf

blz.: 91-95: Van horen zeggen. Een stukje buurtleven van vroeger.                    Looman Edwin

blz.: 95-96: Mensen die men niet vergeet: 1979. Enkele aanvullingen.               Looman Edwin

blz.: 97-100: Ledenlijst.                                                                       Van der Eecken Françine

blz.: 101: Redactie:"Rond de Stenen Linde".

blz.: 102-104: Inhoudstafel: Zesde jaargang 1981.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ZEVENDE       JAARGANG       1982

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-6:  Redactioneel: Aan onze Wakkere Burgers.                                          Looman Edwin

blz.: 7-12: De Kanonniers van de Verhoogstraat.                                           Temmerman Adolf

blz.: 12-15: Paling Gozen.                                                                               Bauwens Fernand

blz.: 16-20: Iets over onze wegen.                                                                Dobbelaere Edgard

blz.: 20-31: Een en ander over Hoekjes Kermis.     

                                                                       Van de Meirssche Gerard, Van der Eecken Guido

 

NUMMER 2

 

blz.: 32-57: De Oogst.                                                                                     Temmerman Adolf

 

NUMMER 3

 

blz.: 58-60: Een speels verzetje. Oude volksspelen, of Schellebelle op de retro-toer.

                                                                                                                             Uyttenhove Guy

blz.: 60: Mededeling: Oprichting van een familievereni_ging: "GALLE".               Galle Robert

blz.: 61-64: Eerwaarde Heer Ange Buysse, onderpastoor van Schellebelle, Directeur van de eerste Missiezusters in Kongo.                                                                             Bontinck Frans

blz.: 64: Gevonden.                                                                                          Bauwens Fernand

blz.: 65-78: Gesprek met Pol De Rijcke, oud beroepsrenner van Schellebelle. 

                                                                       Van de Meirssche Gerard, Van der Eecken Guido

 

NUMMER 4

 

blz.: 79: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido

blz.: 80: Oorbellen steken. Volkse remedies.                                                     Crombeen Anna

blz.: 81: Mededeling: “Zo was Schellebelle”.                                                        Duquet Frans

blz.: 82: Mededeling: “Den Beer gaat Uit”

blz.: 83-87: Een en ander over Palmyre en Frans Van Acker. 

                                                                                            Dobbelaere Edgard, Looman Edwin

blz.: 88-95: De Sociale Samenstelling van de Schellebelse Bevolking in 1818, volgens de registers van de Burgerlijke Stand.                         Dobbelaere Edgard, Van der Eecken Guido

blz.: 96-101: De Oorlogsjaren 1914-1918 te Schellebelle.                           Dobbelaere Edgard

blz.: 102-112: Bewoning en bedrijvigheid in een deel van de Stationsstraat en de Hekkergemstraat tussen 1910-1920.                                                             Schampheleer Jozef

blz.: 113-120: Op bezoek bij Velba.             Van de Meirssche Gerard, Van der Eecken Guido

blz.: 121-125: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine

blz.: 125: Naar Sint-Lievens-Houtem.                                                            Temmerman Adolf

blz.: 126: Redactie “Rond de Stenen Linde”.

blz.: 127-129: Inhoudstafel zevende jaargang 1982.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ACHSTE       JAARGANG       1983

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Redactioneel: Bij de tiende verjaardag van onze Heemkring.          Dobbelaere Edgard

blz.: 2-4: De Kaatssport in Schellebelle.                                                       Dobbelaere Edgard

blz.: 5-22: De Sociale Samenstelling van de Mannelijke Schellebelse bevolking volgens de Kiezerslijst van 1898.                                                                               Van der Eecken Guido

blz.: 23-28: Inleiding tot onze Schellebelse Volkswoordenboek.            Van der Eecken Guido

blz.: 29-36: Schellebels Volkswoordenboek: Letter A.                            Van der Eecken Guido

 

NUMMER 2

 

blz.: 37: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido

blz.: 37: Ter informatie: het overlijden van Eerwaarde Heer Frans Lourdault. 

blz.: 38-46: Biografie van de heer Louis Matthys.                                        Temmerman Gerda

blz.: 46: Enkele Volkse Weetjes.                                                                     Temmerman Adolf

blz.: 47-55: Het Portret van een Eendenkooi.                                                 Temmerman Adolf

blz.: 56-57: Mensen om niet te vergeten.                                                             Looman Edwin

blz.: 58-79: Schellebels Volkswoordenboek: Letter B.                            Van der Eecken Guido

 

NUMMER 3

 

blz.: 80: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido

blz.: 80: Mededeling.

blz.: 81-89: Mensen om niet te vergeten.                                                             Looman Edwin

blz.: 89: Wie weet nog hoe het was.                                                                     Looman Edwin

blz.: 90-104: De Geit uit de -Tijd van toen. Een melkgevende volautomatische grasmachine.

                                                                                                                         Temmerman Adolf

blz.: 105-108: Op Bezoek bij Robert Galle, Stationschef te Schellebelle.                      Radioka

blz.: 109-110: Schellebels Volkswoordenboek: Letter C.                        Van der Eecken Guido

 

NUMMER 4 

 

blz.: 111: Mededeling: “Den Beer gaat Uit”.

blz.: 112: Berenlied.

blz.: 113: Redactioneel.                                                                            Van der Eecken Guido

blz.: 114-120: 10 Jaar Heemkundige Werking.                                        Van der Eecken Guido

blz.: 120: Mededelingen.

blz.: 121-123: Hoe men Marathonloper wordt.                                     Van Den Bogaert Robert

blz.: 123: Mededeling: Ruilabonnementen.

blz.: 123-124: Kinderliedjes van de Lantaarnman.                                               Looman Edwin

blz.: 125-140: Schellebels Volkswoordenboek: Letter D.                        Van der Eecken Guido

blz.: 141-145: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine

blz.: 146: Redactie "Rond de Stenen Linde".

blz.: 147-149: Inhoudstafel achtste jaargang 1983.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      NEGENDE      JAARGANG       1984

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Redactioneel.                                                                                 Van der Eecken Guido

blz.: 1: Mededeling.

blz.: 2-17: Raadsels.                                                                                  Van der Eecken Guido 

blz.: 18: Mensen van bij ons: Het Rekenwonder.                                            Stroobant Maurits

blz.: 19-24: Verzameling Nuttige Recepten.                                                   Temmerman Adolf

blz.: 24: Uit "De Gentenaar" 1880: Opgepast voor de Aprilvisschen.

blz.: 25-31: Schellebels Volkswoordenboek: Letter E.                            Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 2-3

 

blz.: 32-50: De Reuzen van de Verhoogstraat. Kennismaking met de Verhoogstraat. 

                                                                                                                         Temmerman Adolf 

blz.: 51-52: Mensen van bij ons: Het schaap zonder kop.                                Stoobant Maurits

blz.: 53-60: Schellebels Volkswoordenboek: Letter F.                            Van der Eecken Guido 

blz.: 61-71: Een en ander in verband met de Familie Bette, Heren van de 2/3 van Schellebelle en Wanzele.                                                                                               Van der Eecken Guido 

blz.: 72-76: Proeve van Stamboom van de Familie Bette.                            Melckenbeek Albert

 

NUMMER 4

 

blz.: 77: Mededeling:"Den Deer gaat uit".    

blz.: 78: Uit het Stenen Tijdperk.                                                        Van de Meirssche Gerard

blz.: 78: Mededeling.

blz.: 79: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido 

blz.: 80: Mensen van bij ons: De inkijktelefoon.                                             Stroobant Maurits

blz.: 81-100: De Reuzen van de Verhoogstraat. Kennismaking met de Verhoogstraat.

                                                                                                                         Temmerman Adolf 

blz.: 100: Mededeling.

blz.: 101-121: Schellebels Volkswoordenboek: Letter G.                        Van der Eecken Guido 

blz.: 122-126: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine  

blz.: 127: Redactie:"Rond de Stenen Linde".

blz.: 128-130: Inhoudstafel negende jaargang 1984.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      TIENDE       JAARGANG       1985

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Redactioneel.                                                                                Van der Eecken Guido 

blz.: 2: Ter Informatie, Medegedeeld.

blz.: 3-4: In het Rijksarchief Ronse.                                                                         Galle Robert

blz.: 4: Medegedeeld.

blz.: 5: Zo was Schellebelle.                                                                                   Duquet Frans

blz.: 6-20: Kennismaking met de Verhoogstraat.                                            Temmerman Adolf 

blz.: 21-37: Schellebels Volkswoordenboek: Letter H.                            Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 2

 

blz.: 38: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido 

blz.: 39-59: Kennismaking met de Verhoogstraat.                                          Temmerman Adolf 

blz.: 60: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 61-68: Schellebels Volkswoordenboek: Letters I en J.                    Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 3

 

blz.: 69-71: Redactioneel.                                                                         Van der Eecken Guido 

blz.: 71: De Ruuë en de Blaa van Serskamp.                                                  Temmerman Adolf 

blz.: 72: Mededeling: Provinciale Prijs voor Heemkunde.

blz.: 73: Zo was Schellebelle.                                                Duquet Frans, Venneman Julienne

blz.: 74-77: Enkele beschouwingen over Verkiezingen.                               Dobbelaere Edgard

blz.: 78-115: Schellebels Volkswoordenboek: Letter K.                          Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 4

 

blz.: 116: Mededeling: “Den Beer gaat uit”.

blz.: 117: Berenlied.

blz.: 118: Redactioneel.                                                                            Van der Eecken Guido 

blz.: 119-128: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                            Temmerman Adolf 

blz.: 129: Zo was Schellebelle.                                                                               Duquet Frans

blz.: 130-139: De “Belliana” van pastoor Van Laere. 

blz.: 140-155: Schellebels Volkswoordenboek: Letter L.                        Van der Eecken Guido 

blz.: 156-160: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine 

blz.: 161: Redactie: “Rond de Stenen Linde”. 

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ELFDE      JAARGANG       1986

 

NUMMER 1 & 2

 

blz.: 1: Tekening: De Schoenmaker.

blz.: 2: Aankondiging Tentoonstelling: “De Ambachtelijke Schoenmakerij”.

blz.: 3-4: Redactioneel.                                                                             Van der Eecken Guido 

blz.: 4: Medegedeeld.

blz.: 5-7: Geschiedkundig overzicht van de Evolutie van de Schoen.      Van der Eecken Guido 

blz.: 8-22: Een en Ander over de Ambachtelijke Schoenmakerij zoals ze vóór 1950 te Schellebelle bestond.                                                                                Van der Eecken Guido 

blz.: 23-47: Over Schoenmakers en Schoenen, Ziftelingen, Ditjes en Datjes, Wetenswaardigheden.                                                                                      Temmerman Adolf 

blz.: 48-50: Enkele Familieherinneringen in verband met schoenen en sletsen.  

                                                                                                                  Van der Eecken Guido 

blz.: 51: Mededeling: “Zo was Herzele”.                                                               Duquet Frans

 

NUMMER 3

 

blz.: 52-60: Van Leer tot Schoen.                                                             Van der Eecken Guido 

blz.: 61-71: Nog één en ander over Schoenen en Schoenmakers.

                                                                                  Temmerman Adolf , Van der Eecken Guido 

blz.: 71-72: Echt gebeurd bij Achiel Petit, “St. Cecilia”.                                Temmerman Adolf 

blz.: 72: Smakelijk.                                                                                          Temmerman Adolf 

blz.: 72: Wanneer viert men te Schellebelle kermis?                                    Schampheleer Jozef

blz.: 73-93: Schellebels Volkswoordenboek: Letter M.                           Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 4

 

blz.: 94: Mededeling: “Den Beer gaat uit”.

blz.: 95: Korte geschiedenis van het uitgaan met de Beer.                       Van der Eecken Guido  

blz.: 96: Redactioneel.                                                                              Van der Eecken Guido 

blz.: 97-114: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                              Temmerman Adolf 

blz.: 114: Zanten van Verhoogstraatkermis 1986.                                          Temmerman Adolf 

blz.: 115-124: Schellebels Volkswoordenboek: Letter N.                        Van der Eecken Guido 

blz.: 125-129: Ledenlijst.                                                                     Van der Eecken Françine

blz.: 130: Redactie: “Rond de Stenen Linde”. 

blz.: 131-132: Inhoudstafel elfde jaargang 1986.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      TWAALFDE      JAARGANG       1987

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Tekening gedenksteen.                                                                        Temmerman Adolf 

blz.: 2-9: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                                    Temmerman Adolf 

blz.: 10-19: Tien jaar fusie.                                                                           Dobbelaere Edgard

blz.: 19: Jacht op Leeuweriken in Frankrijk.                                                   Temmerman Adolf blz.: 20-30: Lijst van de Personen die een Herdenkingsschotel kochten naar aanleiding van de Fusie.                                                                                                                 Uyttenhove Adolf

blz.: 30: De landmaten van het gewezen Graafschap Aalst.

blz.: 31-40: Kiezerslijst 1899.                                                                             Verneert Hubert

 

NUMMER 2

 

blz.: 41-43: Buitenpoorters van Geraardsbergen uit Schellebelle.                           Galle Robert

blz.: 44-52: Kiezerslijst 1899.                                                                             Verneert Hubert 

blz.: 53-69: Schellebels Volkswoordenboek: Letter O.                            Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 3

 

blz.: 70: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 71-82: Een Kroniek. Ongeveer 10 jaar geleden (1976-1977).              Dobbelaere Edgard

blz.: 83-84: Mee den Beer uitgaan.                                                                 Temmerman Adolf 

blz.: 84: Onze Nieuwe Nickkel Munt.

blz.: 85-88: Vliegende Maandag.                                                                 De Meerleer Evarist

blz.: 89-97: Kiezerslijst 1899.                                                                             Verneert Hubert

 

NUMMER 4

 

blz.: 98: Den Beer gaat uit.

blz.: 99-129: Mee den Beer uitgaan.                                                               Temmerman Adolf 

blz.: 123-126: Berenlied

blz.: 130: Zo was Schellebelle.                                                                               Duquet Frans

blz.: 131-136: Index op de plaatsnamen. Jaargang I tot V.                      Van der Eecken Guido 

blz.: 137: Redactie: “Rond de Stenen Linde”.

blz.: 138-139: Inhoudstafel twaalfde jaargang: 1987.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      DERTIENDE      JAARGANG       1988

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Foto Kapel Verhoogstraat.

blz.: 2. Editoriaal.                                                                                          Dobbelaere Edgard

blz.: 3-14: Verhoogstraat Kapel 100 jaar. Van Mensen Dingen en Omgeving. 

                                                                                                                         Temmerman Adolf 

blz.: 15-30: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                                Temmerman Adolf 

blz.: 30: Enkele Volkse weetjes.                                                                     Temmerman Adolf 

blz.: 31-38: Gemeente Schellebelle, Lijst der kiezers van den 1 mei 1899 tot den 30 april 1900.                                                                                                                   Verneert Hubert

blz.: 39: Mededeling: “Zo was Hillegem”.                                                             Duquet Frans

 

NUMMER 2

 

blz.: 40-42: Iets over Doodbeeldekens.                                                           Temmerman Adolf 

blz.: 43-73: Schellebels Volkswoordenboek:.Letter P.                             Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 3 

 

blz.: 74: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 75: Enige terminologie in verband met volksverhalen.                    Van der Eecken Guido 

blz.: 76-78: Een Schellebelse Toversage: “De duivel in de Veerdam”.

                                                                                                             Van de Meirssche Gerard

blz.: 79-88: Dorpskroniek: 10 jaar geleden.                                                  Dobbelaere Edgard

blz.: 89-102: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                              Temmerman Adolf 

blz.: 103: Mededeling: “Zo was Borsbeke”.                                                           Duquet Frans

 

NUMMER 4

 

blz.: 104: Mededeling: “Den Beer gaat uit”.

blz.: 105-107: Nog enkele Schellebelse Sagen.                                        Van der Eecken Guido 

blz.: 108-114: Dorpskroniek 10 jaar geleden: 1979.                                     Dobbelaere Edgard

blz.: 115-119: Index op de plaatsnamen: jg. 6 (1981) tot jg. 10 (1985).  Van der Eecken Guido 

blz.: 120: Redactie: "Rond de Stenen Linde".

blz.: 121-122: Inhoudstafel dertiende jaargang 1988.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      VEERTIENDE      JAARGANG       1989

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-2: Kerstmarkt in de Bruinbeke.

blz.: 3: We verontschuldigen ons.

blz.: 3: De hoefsmid (mededeling).

blz.: 4: Welke reuzen waren in 1952 op de Potjesmarkt aanwezig?               Temmerman Adolf 

blz.: 5: Zo was Schellebelle.                                                                                   Duquet Frans

blz.: 6-12: Stro in de Kerk.                                                                              Temmerman Adolf 

blz.: 12: Een Vreemde Wereld.

blz.: 13-26: De Tau of Sint-Antoniuskruk.                                                      Melckenbeek Bert

blz.: 27-33: Vertelselkes.                                                                          Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 2

 

blz.: Ons Dorpje.                                                                                             Uyttendaele Laura

blz.: 34-35: Open Monumentendag in Vlaanderen. 

blz.: 36-41: Mistinguett.                                                                                         Duquet Frans

blz.: 42-43: Vertelselkes.                                                                          Van der Eecken Guido 

blz.: 44-62: Schellebels Volkswoordenboek: Letter R.                            Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 3

 

blz.: 63: Aankondiging Uitstap.

blz.: 64: De Heemkring rouwt.

blz.: 64: Foto Edgard Dobbelaere. 

blz.: 65-66: Ten Geleide.

blz.: 67-73: Edgard Dobbelaere.                                                                         Dobbelaere Luc 

blz.: 74: Wat de Heemkring wil onderzoeken.                                              Dobbelaere Edgard

blz.: 75: Verdwenen namen op Schellebelle uit de Kiezerslijsten 1898.      Dobbelaere Edgard

blz.: 76-77: Iets over Plaatsnamen.                                                               Dobbelaere Edgard

blz.: 78-80: Iets over Familienamen.                                                             Dobbelaere Edgard

blz.: 81-85: Schellebelle januari 1910.                                                          Dobbelaere Edgard

blz.: 85-89: Wist U.                                                                                       Dobbelaere Edgard

blz.: 90-101: Dagboek van een bewogen meimaand.                                   Dobbelaere Edgard 

 

NUMMER 4

 

blz.: 102: Mededeling: "Den Beer gaat uit"

blz.: 103-104: Iets over onze bijdrage aan Dialectologie.                        Van der Eecken Guido 

blz.: 105: Ere wie ere toekomt.

blz.: 105: Echt gebeurd.                                                                                      Bontinck Rachel

blz.: 106-118: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                            Temmerman Adolf 

blz.: 108: Strooibriefjes Wafelkermis.

blz.: 119-123: Vertelselkes.                                                                      Van der Eecken Guido 

blz.: 124: Redactie: "Rond de Stenen Linde".

blz.: 125-127: Inhoudstafel veertiende jaargang 1989.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      VIJFTIENDE      JAARGANG       1990

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-2: Redactioneel.

blz.: 3-19: Het Kot.                                                   Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido 

blz.: 20-24: Stapelsprookjes.                                                                           Temmerman Adolf 

blz.: 25: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 26-28: Vertelselkes.                                                                          Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 2

 

blz.: 29-31: Het Kot.                                                                                 Van der Eecken Guido 

blz.: 32: Nog iets over Edgard Dobbelaere.                                              Van der Eecken Guido 

blz.: 33-38: De Beloken Tijd.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 39-40: Mededeling: Molenzondagen 1990.

blz.: 41-60: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                                Temmerman Adolf 

blz.: 61: Bericht aan onze lezers.

 

NUMMER 3

 

blz.: 62-64: Het Kiesstelsel Vroeger.                                                        Van der Eecken Guido 

blz.: 65-67: De Heilige Livinus en Sint-Lievens-Houtem.                                     Duquet Frans

blz.: 68-71: Vertelselkes.                                                                          Van der Eecken Guido 

blz.: 72-88: Schellebels Volkswoordenboek. Letter S - SA/SC.              Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 4

 

blz.: 89: Den Beer gaat uit.

blz.: 90: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 91-124: Sint Maarten.                                       Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido  

blz.: 125-126: De Hoedendoos.                                                                          Crombeen Anna

blz.: 127: Redactie 1990.

blz.: 128-129: Inhoudstafel 1990. Vijftiende Jaargang.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ZESTIENDE     JAARGANG       1991

 

NUMMER 1  

 

blz.: 1-18: Schellebelle en de Spoorweg.                                                        Temmerman Adolf 

blz.: 19-26: Een J. P. Cluysenaar, spoorweggebouw te Schellebelle.             Temmerman Adolf 

blz.: 27: Mededeling : Lessencyclus verbond Heemkunde.

blz.: 28-29: Oproep: Lied "Op het kermisfeest van Schellebelle".

 

NUMMER 2

 

blz.: 30-31: Feest van Moederdag.                                                          Van Der Linden Renaat

blz.: 32-37: De wekelijkse markt te St. Lievens-Houtem.                                      Duquet Frans

blz.: 38-41: Vertelselkes.                                                                          Van der Eecken Guido 

blz.: 42-43: De Scheet, een kluchtig verhaal.                                                     Crombeen Anna

blz.: 44-56: De Reuzen van de Verhoogstraat.                                                Temmerman Adolf 

blz.: 57-58: Mededeling: Molenzondagen 1991.

blz.: 58: Zo was Schellebelle.                                                                             Crombeen Anna

 

NUMMER 3

 

blz.: 59-63: Het Oorlogsdagboek van Achiel Dierinck.                      Van de Meirssche Gerard

blz.: 64: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 65-67: Een vertrouwd straatbeeld verdwijnt.                                Van Den Bogaert Robert 

blz.: 67: Nonsens.                                                                                                Crombeen Anna

blz.: 68: Bedevaart naar St. Jans-onthoofding.                                                Temmerman Adolf 

blz.: 69-83: Nog iets over stro.                                  Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido 

blz.: 84-86: 40 Jaar Hoekjes Kermis.                                                                   De Both Lucien

blz.: 87: Mededeling: De Geschiedenis van het Bisdom Gent.

 

NUMMER 4

 

blz.: 88: Den Beer Gaat Uit.

blz.: 89: Berenlied.

blz.: 90-91: Bericht aan onze Leden.

blz.: 92-97: Aantekeningen bij een verkiezingspamflet uit 1894.            Van der Eecken Guido 

blz.: 98-106: Cappuynen. Edel van Hoofde ende Schoon van Steerte. Hoe men Hanen castreerde en Kapoenen maakte.                                                                     Temmerman Adolf 

blz.: 106: Een Volks Weetje: De fles schuimwijn bij een nieuw schip.          Temmerman Adolf 

blz.: 107: De Broedende Suikernonkel.

blz.: 108-109: Onze Dialectwoorden in verband met Pluimvee.              Van der Eecken Guido 

blz.: 110-113: De Paternoster met zes Tientjes.                                       Van der Eecken Guido 

blz.: 113: Een Volks Weetje: De Plaat Poetsen.                                              Temmerman Adolf 

blz.: 114-118: Schellebels Volkswoordenboek. Letter S - SE/SJ.            Van der Eecken Guido 

blz.: 119: Zo was Schellebelle.                                                                               Duquet Frans

blz.: 120: Redactie jaargang 1991.

blz.: 121-123: Inhoudstafel jaargang 1991.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ZEVENTIENDE      JAARGANG       1992

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-7: Hugo Papejans De Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar Der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 8-14: Spreuken - Spreekwoorden - Zeisels – Uitspraken - Zegswijzen - Moppen.

                                                                                                                         Temmerman Adolf 

blz.: 15: De H. Brigitta-Paternoster en de Aflaten.   Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido 

blz.: 16-20: Iets over de Zoetwatervisserij.                  

        Dobbelaere Edgard, Temmerman Adolf, Van de Meirsche Gerard Van der Eecken Guido 

blz.: 21: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 22-29: Schellebels Volkswoordenboek. Letter S - SL/SM.              Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 2

 

blz.: 30-35: Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar Der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 36-37: Een Andermans broek is beter dan geen broek.                           Temmerman Adolf 

blz.: 38-55: Iets over de Zoetwatervisserij.         

       Dobbelaere Edgard, Temmerman Adolf, Van de Meirsche Gerard, Van der Eecken Guido 

blz.: 56-62: Spreuken - Spreekwoorden - Zeisels – Moraliserende Uitspraken.  

                                                                                                                         Temmerman Adolf 

 

NUMMER 3

 

blz.: 63-68: Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 69-79: Iets over de Zoetwatervisserij.                            

     Dobbelaere Edgard, Temmerman Adolf, Van de Meirssche Gerard, Van der Eecken Guido 

blz.: 80-83: Waarom kunnen wij niet vliegen ?                                   Van de Meirssche Gerard

blz.: 83-84: Het Vliegmachine.                                                                           Crombeen Anna

blz.: 85-96: Schellebels Volkswoordenboek. Letter S - SN/SP.               Van der Eecken Guido 

blz.: 97: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

 

NUMMER 4

 

blz.: 98: Den Beer Gaat Uit.

blz.: 99-104: Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 105-117: De Legende over de Oorsprong van het Hoofdaltaar van Schellebelle.

                                                                                   Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido 

blz.: 118: Mededeling.

blz.: 119-131: De Oorlog in het Volkslied.                                              Van der Eecken Guido 

blz.: 132: Redactie 1992 "Rond de Stenen Linde".

blz.: 133-135: Inhoudstafel 1992.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ACHTTIENDE     JAARGANG       1993

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-7 : Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar Der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 8-12: 't Kasteel op Het Dorp.                            Van der Eecken Guido, Temmerman Adolf 

blz.: 12: Manuscript uit 't Veer.                                                                         Uyttenhove Adolf

blz.: 13-23: Iets over Charcuterie, Bloedworst en Andere.

                                                                                   Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido 

blz.: 24-37: Schellebels Volkswoordenboek. Letter S - ST/SW.             Van der Eecken Guido 

 

NUMMER 2

 

blz.: 38-44: Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar Der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 45: Mededeling.

blz.: 46-51: Bohemers te St. Lievens-Houtem.                                                       Duquet Frans

blz.: 51: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 52-54: Andermaal 't Kasteel op het Dorp en zijn Bewoners.           Van der Eecken Guido 

blz.: 55: Zo was Schellebelle.                                                                                 Duquet Frans

blz.: 56:59: Bedenkingen bij de samenkomst "Klasgenoten 1922".             Schampheleer Jozef

blz.: 59: Foto's Montgommery.                                                                     Schampheleer Jozef

blz.: 60-61: Gabrielle Petit - Nationale Heldin.

                                           Bontinck Rachel, Van der Eecken Guido, Van de Meirssche Gerard

blz.: 62-72: Archeologische vondsten te Wichelen en Wetteren.

                                                                                   Temmerman Adolf, Van der Eecken Guido 

blz.: 72: Reproductie de Oude Schelde.                                                                  Duquet Frans

 

NUMMER 3

 

blz.: 73-79: Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar Der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" - 1858).

blz.: 80: De Capuchon.

blz.: 81-88: Vreemde Woorden in ons Taalgebruik.

                                                                                  Burgelman Kamiel, Van der Eecken Guido 

blz.: 89-95: Getallensymboliek Ter gelegenheid van ons 70ste levensjaar.     Temmerman Adolf 

blz.: 96-98: Schoolfoto klasgenoten 1922.                                                      Temmerman Adolf 

blz.: 99: Het Oude Sint-Lievens-Houtem.                                                              Duquet Frans

 

NUMMER 4

 

blz.: 100: Den Beer Gaat Uit.

blz.: 101-106: Hugo Papejans de Morchoven of Oorsprong van het Hoofdaltaar Der Kerspelkerk van Schellebelle. (uit "'t Ros Bayard" -1858).

blz.: 107-112: Het Eedgoed.                                   Dobbelaere Edgard, Van der Eecken Guido 

blz.: 113-122: Reuzenommegangen in Vlaanderen en Spanje.                       Temmerman Adolf 

blz.: 123: Foto De Schellebelse reus "Koben de Peerdemeester".      Van de Meirssche Gerard

blz.: 124: Foto's, Reuzen en feestelijkheden uit het Spaanse Olot (Catalonië).

                                                                                                                         Temmerman Adolf 

blz.: 125: Erratum.

blz.: 126: Redactie 1993 "Rond de Stenen Linde".

blz.: 127-129: Inhoudstafel 1993.

.......................................................................................................................................................

 

INHOUDSTAFEL      NEGENTIENDE      JAARGANG       1994

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-15: Op bezoek bij Arie Van De Graaf.                                     Gerard Van de Meirssche

blz.: 6...: Tekening fuik, kuil, "doorsteek".                                               Guido Van der Eecken 

blz.: 12: Foto: Brug over de oude Schelde.

blz.: 13: Foto's: werken aan t Sas.

blz.: 16-27: De Kerspelkerk van Schellebelle en de adellijke familie van Belle. 

                                                                                   Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 19: Tekening klooster Tussenheek.                                                          Bert Melckenbeek

blz.: 28-30: Het Lied van de Franse Revolutie.                                        Guido Van der Eecken 

blz.: 31-32: Vreemde woorden uit ons Taalgebruik.                                      Kamiel Burgelman

 

NUMMER 2

 

blz.: 34: Redactioneel.

blz.: 35-45: De Kerspelkerk van Schellebelle en de adellijke familie van Belle.

                                                                                   Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 38: Kaart: Bisdommen der Nederlanden vóór 1559.

blz.: 46-56: De Gestaporazzia op Potjesmarktmaandag van 1944.                        Henri Uwents

blz.: 57-67: De Restauratie van “’t Kot”.                                                 Guido Van der Eecken 

blz.: 60: Ets: “Schellebelle, sive Belliacum in Flandria”.

blz.: 62: Postkaart kerk en `t kot ± 1910.

 

NUMMER 3

 

blz.: 68: Belgisch Memorandum Schellebelse gesneuvelde, oud-strijders, weer_standers en politieke gevangenen.                                                                                         Anna Crombeen 

blz.: 69-71: De Bevrijding van Schellebelle.                                            Guido Van der Eecken 

blz.: 69: Foto : Engelse tank op doortocht.

blz.: 71: Foto's Montgommery.                                                                     Yvonne Uyttendaele

blz.: 72-76: Herinneringen bij de Bevrijding van Schellebelle.                        Adolf Uyttenhove

blz.: 73: Foto:. Ida Blancquaert. 

blz.: 75: Foto: `t Gemeentehuis 1930.

blz.: 77-79: Abert Temmerman, Verzetsleider, vermoord door de Be1gische Gestapo.

blz.: 77: Doodsbeeldje Albert Temmerman. 

blz.: 80-89: Margriet Crombeen, Verzetsstrijdster, omgebracht in Ravensbrück.

                                                                                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 90-92: Charles Crombeen, Oostfronter, gesneuveld in Würtzburg. Guido Van der Eecken 

blz.: 93-100: Op bezoek bij Arie Van De Graaf.                                 Gerard Van de Meirssche 

 

NUMMER 4

 

blz.: 101: Den Beer gaat uit.

blz.: 102-107: Het standbeeld voor de oorlogsslachtoffers.                            Adolf Temmerman 

blz.: 102: Foto: Gedenkplaat slachtoffers W.O. I.

blz.: 103: Strooibriefjes Vredefeesten.

blz.: 105: Foto: Inhuldiging Standbeeld.

blz.: 106: Afdruk herinneringsmedaille.

blz.: 108: Bewaking der spoorweguitrusting 1940-1945.                               Adolf Temmerman 

blz.: 108: Foto: Stationspersoneel 1940-45.

blz.: 109: Rechtzetting: De foto's van Montgommery.

blz.: 110-112: Op bezoek bij Arie Van De Graaf.                               Gerard Van de Meirssche blz.: 113-124: Schellebels Volkswoordenboek: Letter T- TA/TO.          Guido Van der Eecken 

blz.: 125: Redactie 1994 "Rond de Stenen Linde".

blz.: 126-129: Inhoudstafel 1994.

.......................................................................................................................................................

 

INHOUDSTAFEL      TWINTIGSTE      JAARGANG       1995

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-6: Bij de Restauratie van 't Kot.                                                           Adolf Temmerman 

blz.: 2: Afbeelding kalender Dodoens. 

blz.: 3: Afbeelding "baraque" kerkmuur.

blz.: 7- 15: Een beker uit de Late Bronstijd te Schellebelle.   Guy De Mulder, Walter De Swaef

blz.: 10: Voorbeeld urnegraf.

blz.: 12: Overzicht vindplaatsen langs de Schelde.

blz.: 15: Zo was Schellebelle.                                                                             Rachel Bontinck

blz.: 16-27: Het Houweel of de Braak.                                                            Adolf Temmerman 

blz.: 28-29: Elisabeth van Hongariën.                                                      Guido Van der Eecken 

 

NUMMER 2

 

blz.: 30-35: De Regulateurs van mijn Grootvaders.                                 Guido Van der Eecken 

blz.: 30: Foto oud stamhuis.

blz.: 31: Foto Vlaamse haard.

blz.: 36-49: Van Den Vos Reynaerde en de Verborgen Schat.  

                                                                                   Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 49: Het Rijwiel. Gazet van Brussel - 1915

blz.: 50: Mijn Moeder Had Gezegd.                                                         Guido Van der Eecken 

blz.: 51: Ciesken en zijn Halffranksken (sage).                                   Gerard Van de Meirssche 

blz.: 52-57: De Watering van Belham.                     Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 54: Topografische kaart Belham.

blz.: 56: Foto's sluis & pompgemaal.

blz.: 57: Overzicht wateringen in Oost-Vlaanderen.

blz.: 58-64: Waterinque De Belham. (originele tekst).

 

NUMMER 3

 

blz.: 65-78: Schelle-Belle; De Prent van Hondius.                                         Adolf Temmerman 

blz.: 79-89: Kroniek van de Hoogstraat 1940-45.                                                  Henri Uwents

blz.: 89: De Betoverde Mastelle (sage).                                              Gerard Van de Meirssche 

blz.: 89-90: Een Valse Beschuldiging.                                                     Guido Van der Eecken 

blz.: 91: Zo was Schellebelle.                                                                             Rachel Bontinck 

 

NUMMER 4

 

blz.: 93: Den Beer Gaat Uit !

blz.: 94: Sinterklaas.                                                                                            Anna Crombeen 

blz.: 95-109: Het Klooster van Serskamp, gezeid "Tussenbeke" te Schellebelle.   

                                                                                                                         Adolf Temmerman 

blz.: 110: Hoe de Schelde ontstond (sage).                                                         Anna Crombeen 

blz.: 111-119: Schellebels Volkswoordenboek: Letter T- TR/TW.         Guido Van der Eecken 

blz.: 120: Redactie 1995 - "Rond de Stenen Linde".

blz.: 121-124: Inhoudstafel 1995.

.......................................................................................................................................................

 

INHOUDSTAFEL      EENENTWINTIGSTE     JAARGANG       1996

 

NUMMER 1 

 

blz.: 1-12: Koninklijke Muziekmaatschappij "Eendracht Maakt Macht"1895-1995.

                                                                                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 13-19: Wichelse spotnaam verklaard ???                                                Adolf Temmerman 

blz.: 20-21: Kroniek van de Hoogstraat rond 1940-45.                                          Henri Uwents

blz.: 21: Het Buitenmeisje.                                                                                  Anna Crombeen 

blz.: 22: Een Sage uit Schellebelle : "Het Betoverde Boek".                              Anna Crombeen 

blz.: 23-31: Vijftig Jaar Niet te Geloven.                                                 Guido Van der Eecken 

 

NUMMER 2

 

blz.: 32-37: 80 jaar geleden overleed Alexander De Waele.                             Gustaaf De Cock 

blz.: 38-39: Het Klooster van Tussenbeek te Schellebelle.                             Adolf Temmerman 

blz.: 40-41: De "Juffrouwen" in het Katholiek Lager Onderwijs.            Guido Van der Eecken 

blz.: 42-49: Orgel van St. Jansonthoofdingskerk in Schellebelle 220 jaar oud.     Henri Uwents

blz.: 50-54: Het Oude Dorpsplein van Sint-Lievens-Houtem.                               Frans Duquet

blz.: 55: Zo was Schellebelle.                                                                                 Frans Duquet

blz.: 56-57: Onze Frank Kapot.                                                                          Rachel Bontinck

blz.: 57-58: Een Schellebelse Sage: "Het vel van Kludden".                              Anna Crombeen

blz.: 58: Gordel rond Groot-Wichelen (medegedeeld).

 

NUMMER 3

 

blz.: 59-63: 80 jaar geleden overleed Alexander De Waele.                             Gustaaf De Cock

blz.: 64-68: Stroband, vlegel, vlogel, roede of marot ???                               Adolf Temmerman 

blz.: 69-72: Koninklijke Fanfare 1895-1955.                                        Robert Van Den Bogaert

blz.: 73-79: De Naam Serskamp.                                                                     Adolf Temmerman 

blz.: 80-81: Petsonkelen.                                                                           Guido Van der Eecken 

blz.: 82-83: Het Onweer. ABC.                                                                          Anna Crombeen

blz.: 84-92: 100 jaar geleden werd Jules Pieters geboren.                        Guido Van der Eecken 

blz.: 93: Zo was Schellebelle.                                                                             Anna Crombeen

 

NUMMER4

 

blz.: 94: Den Beer Gaat Uit !

blz.: 95: Een muts kersen als medaille.                                                           Adolf Temmerman 

blz.: 96-108: Enige commentaar op het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

                                                                                   Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 99…: Vermoedelijke oorspronkelijkere Scheldeloop van de niet-bedijkte Schelde. Vroegere loop van de bedijkte Schelde. Het oorspronkelijk overstromingsgebied van de niet_ bedijkte Schelde, bij een hoogwaterstand van 5 meter.

blz.: 108: Uit de goede oude tijd.                                                                    Adolf Temmerman 

blz.: 109-113: 80 jaar geleden overleed Alexander De Waele.                         Gustaaf De Cock 

blz.: 113: Werknemers bij de schoenfabriek van "Zander De Waele".

blz.: 114: Pas op de lamp.                                                                                   Anna Crombeen 

blz.: 115-117: Maatschappij "Eendracht Maakt Macht". De Toneelvereniging.    

                                                                                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 117:Het aapken.                                                                                          Anna Crombeen 

blz.: 118: Redactie 1996 - "Rond de Stenen Linde".

blz.: 119-123: Inhoudstafel 1996.

blz.: 124: Hoe herabonneren ?

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      TWEEENTWINTIGSTE     JAARGANG       1997

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-10: De Boom- en Sierteelt in onze streek.                                           Adolf Temmerman 

blz.: 11-19: De Koninklijke Veloclub van Schellebelle.                       Robert Van Den Bogaert 

blz.: 19: Uit de Goede Oude Tijd.                                                                   Adolf Temmerman 

blz.: 20-22: Frans Bontinck, 50- jarig Priesterjubileum.                          Guido Van der Eecken 

blz.: 23: Mijn Moeder.                                                                                        Anna Crombeen

blz.: 24-26: Een vertelselken. Hoe Smetsen Smee en zijn Vrouw den Duivel bedroog.

                                                                                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 27: Uit 1676: Vergoedingen van een ingediende onkostenrekening.      Adolf Temmerman 

 

NUMMER 2

 

blz.: 28-35: Potjes en Potjesmarkt.                                                           Guido Van der Eecken 

blz.: 35: Schellebels Reuzinnenlied.                                                         Guido Van der Eecken 

blz.: 36-43: Vruchtbaarheidstekens in het Kaartspel.                                      Adolf Temmerman 

blz.: 44: Op den Berg van Barmhartigheid.                                                        Anna Crombeen 

blz.: 45-57: De Boomkwekerij te Wetteren en Omstreken.    

                                                                                   Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 58: Aankondiging boek: "Adolf Papeleu, grondlegger van de Wetterse boomkwekerijen".

 

NUMMER 3

 

blz.: 59-60: Hoe gaat het verder met de Heemkunde in onze Gemeente?         Daniël De Pauw

blz.: 61-63: De Briefwisseling van Adolf Papeleu.                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 63: Mededeling Provinciale prijs voor Geschiedenis.

blz.: 64-67: De Godsdienst der Druïden. Een Wijmen Reus.                          Adolf Temmerman 

blz.: 68-73: Iets over het Eedgoed.                                                           Guido Van der Eecken 

blz.: 73: Brief Jozef De Naeyer. 

blz.: 74-75: Het ABC.                                                                               Guido Van der Eecken 

blz.: 75: Mededeling voorstelling boek Paul Mortiers. 

blz.: 76-86: Schellebels Volkswoordenboek: Letter U.                            Guido Van der Eecken 

blz.: 87: Aankondiging boek: "De Parochiekerk van Schellebelle" van Adolf Uyttenhove.

 

NUMMER 4

 

blz.: 88: Hoe herabonneren?

blz.: 89: Berelied.

blz.: 90: "Den Beer gaat uit".

blz.: 91-92: Den Beer als geluksbrenger.                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 91 Afbeelding berelopen in Boekarest.

blz.: 92-96: Adolf Papeleu en zijn relatie met de vrachtondernemers Nottebohm te Antwerpen.                                                                                                      Adolf Temmerman 

blz.: 97: Op den Berg van Barmhartigheid.                                              Guido Van der Eecken 

blz.: 98-100: Schoennijverheid te Schellebelle.                                   Robert Van Den Bogaerd

blz.: 100: Jozef Bontinck maakte machines (Foto "Het Volk" - 13.02.1990).

blz.: 101-103: “Voortekens en Voorspellingen”.                                                     Robert Galle

blz.: 103: Errata.

blz.: 104-109: Van de kapstok, de vlieger en de veerpont.                             Adolf Temmerman 

blz.: 110-111: Necrologie.                                                                                  Daniël De Pauw

blz.: 112-116: Vijftigjarigen lichting 1947. Weten jullie nog, klasgenoten?   Lisette Van Acker

blz.: 117: 50 jarigen, geboren of woonachtig te Schellebelle.

blz.: 118-120: Een eeuwelinge op onze gemeente. Herdenkingsprent met foto Magdalena De Pauw, Herdenkingsprent met foto Ida Blancquaert.    Daniel De Pauw, Guido Van der Eecken

blz.: 121: Oproep aan de leden van de Heemkring.                                           Daniël De Pauw

blz.: 122: Redactie 1997 - "Rond de Stenen Linde".

blz.: 123: Bestuur Heemkring Schellebelle.

blz.: 124-127: Inhoudstafel 1997.

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      DRIEENTWINTIGSTE     JAARGANG       1998

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-3: 100 Jaar Corsetterie in Schellebelle.                                          Guido Van der Eecken 

blz.: 3: Mededeling.

blz.: 4-5: Necrologie 1997 (deel 2).                                                                    Daniël De Pauw

blz.: 5: Belangrijke oproep.

blz.: 6-7: De Molen van de Familie De Pauw.                                                    Daniël De Pauw 

blz.: 8-9: De zwanenzang van een J.P. Cluysenaar stationsgebouw. 

                                                                                       Daniël De Pauw, Guido Van der Eecken

blz.: 10-14: Op zoek naar de oude wortels van uw stamboom.                           Daniël De Pauw

blz.: 15-37: De Gotiek.                                                                                     Adolf Temmerman 

 

NUMMER 2

 

blz.: 38: 100 Jaar Corsetterie in Schellebelle.

blz.: 38-53: “De Koninklijke Korsetfabriek D.W.”.

blz.: 53: Poëzie over het Keurs.

blz.: 54-56: Nog iets over `t Kot. De bevestiging van een vermoeden. Met tekst uit 1783. 

                                                                                                                          Adolf Temmerman 

blz.: 57-69: Eén en ander over het Korset.                 Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 70-71: Necrologie 1997 (deel 3).                                                                Daniël De Pauw

 

NUMMER 3

 

blz.: 72: Viering 25 jaar Heemkring Schellebelle.

blz.: 73-83: “De Koninklijke Korsetfabriek D.W.”. 

blz.: 84-86: Werken in de korsetschool.                    Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 86: Corsetfabrieken in Schellebelle.                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 87-101: Nog iets over Korsetten en lingerie.                                           Adolf Temmerman 

blz.: 101: Mededeling.

blz.: 102-103: Necrologie 1997 (deel 4).                                                            Daniël De Pauw

 

NUMMER 4

 

blz.: 104: "Den Beer gaat uit".

blz.: 105-113: “De Koninklijke Korsetfabriek D.W.”. 

blz.: 114-115: De bustehouder door de eeuwen heen.                                              Robert Galle

blz.: 116: Korset D. W. Foto verkoopspunt D.W..

blz.: 117-119: Korte geschiedenis over het ontstaan, groei en bloei van de korsetfabriek: "Van de Velde Gebroeders".                                                                               Guido Van der Eecken 

blz.: 120-130: Schellebels Volkswoordenboek: Letter V – VA/VERR.   Guido Van der Eecken 

blz.: 131-132: Restauratie van 't Kot bekroond.                                        Guido Van der Eecken 

blz.: 133: Redactie 1998 - "Rond de Stenen Linde".

blz.: 134-136 : Inhoudstafel 1998.

……………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      VIERENTWINTIGSTE     JAARGANG       1999

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Voorwoord.                                                                                              Guy Uyttenhove

blz.: 2-7: 25 Jaar Heemkring. Hoe het begon.                                           Guido Van der Eecken 

blz.: 8-9: De Heemkring vierde feest.                                                                 Daniël De Pauw

blz.: 10-12: Bij de viering van 25 jaar Heemkring.                                              Guy Uyttenhove

blz.: 12: Overzicht steunende leden 1998.

blz.: 13-17: In Schellebelle staat een mammoetboom. Daniël De Pauw, Guido Van der Eecken blz.: 17: Oproep: Vrijwilligers met PC gezocht.

blz.: 18-19: Necrologie 1998 (deel l).                                                                 Daniël De Pauw

blz.: 20: Mededeling.

blz.: 20: Oproep naar getuigenissen en documenten over de beide oorlogen.

blz.: 21-30: Genealogie, Stamboom en Tijdrekening.                                             Frans Duquet

blz.: 31-32 De Republikeinse Kalender.

 

NUMMER 2

 

blz.: 33-35: Frans Bontinck, 50-jarig Priesterjubileum. Met feesttoespraak van Zana Aziza Etambala.                                                                                                   Guido Van der Eecken 

blz.: 35: Soldaten uit de Grote Oorlog 1914. Foto's.                                           Rachel Bontinck

blz.: 36-37: In Memoriam: Renaat Van Der Linden.                                               Frans Duquet

blz.: 37: Een Spook in de Bruinbeek.                                                               Adolf Temmerman 

blz.: 38-39: Zo was ... Een reeks van 10 dorpsmonografieën van Frans Duquet. 

                                                                                                                  Renaat Van Der Linden

blz.:  39: Een voorbeeld dat navolging verdient.                                                       Robert Galle

blz.: 40-41: Necrologie 1998 (deel II).                                                                Daniël De Pauw

blz.: 42-55: BELLA: of de oorsprong van de naam: Schelle-Belle.                Adolf Temmerman 

blz.: 56-58: Over Reuzen en Markten.                                                             Adolf Temmerman 

blz.: 59-60: Octrooi tot het houden van de wekelijkse markt op dinsdag. “Bekentmaelcinge aen het Publicq”.

blz.: 61-67: Schellebels Volkswoordenboek: Letter V – VERS/VEUS.   Guido Van der Eecken 

 

NUMMER 3

 

blz.: 68-74: Neogotiek in Vlaanderen.                                                             Adolf Temmerman 

blz.: 75-76: Necrologie 1998 (deel III).                                                              Daniël De Pauw

blz.: 77-79: Uit de oude doos: Het Bolspel.                                                     Adolf Temmerman 

blz.: 79: Mededeling.

blz.: 80-83: Plaatsnaamkunde.                                                                          Adolf Temmerman 

blz.: 84-85: Gaston "Meester" Segers.                                                  Robert Van Den Bogaerd

blz.: 86-87: Ter nagedachtenis aan Renaat Van Der Linden.                                  Paul Mortiers

blz.: 87: Zo was Schellebelle. Foto.                                                                     Anna Crombeen

blz.: 88-95: Het Varken in onze Gewesten.                                               Guido Van der Eecken 

blz.: 95: Bedankingen.

 

NUMMER 4

 

blz.: 96: Den Beer Gaat Uit.

blz.: 97-99: Belle: Bella of de oorsprong van de plaatsnaam Schelle-Belle.   Adolf Temmerman 

blz.: 100-103: Potscherven.                                                                                   John De Waele

blz.: 103: Hernieuwing Lidmaatschap Heemkring.

blz.: 104-105: Bij het afscheid van E.H. Marcel Roegiers.                   Robert Van Den Bogaerd

blz.: 106: In Schellebelle stond een mammoetboom.                                Guido Van der Eecken 

blz.: 107-108: Necrologie 1998 (deel IV).                                                          Daniël De Pauw

blz.: 109: Zo was Schellebelle. Foto.                                                    Gerard Van de Meirssche

blz.: 110-119: Moet er nog bier zijn ?                                                   Robert Van Den Bogaerd

blz.: 120: In `t jaar 2000. Verzameling: Lutgart Uwents.

blz.: 121: Steunende leden 1999.

blz.: 122: Redactie 1999 "Rond de Stenen Linde".

blz.: 123-127: Inhoudstafel 1999.

……………………………………………………………………………………………………

            

INHOUDSTAFEL      VIJFENTWINTIGSTE     JAARGANG       2000

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-9: Moet er nog bier zijn? (deel II).                                             Robert Van Den Bogaerd

blz.: 9: Affiche Statie-Kermis 1914.

blz.: 10-11: Necrologie 1999 (deel l).                                                                 Daniël De Pauw

blz.: 11: Jezukens Kleed.                                                                          Jeanne Van Den Hende

blz.: 12-16: Anekdotisch overzicht van 25 jaar Berenlopen.                                       Jan Delens

blz.: 17-19: Hij zit tussen Weestoelen in Asse.                                                Adolf Temmerman 

blz.: 20-31: De Houten Pomp.                                                                   Guido Van der Eecken 

 

NUMMER 2

 

blz.: 32-36: Over Ertbrug. Schouwing der wegen in 1764.                              Adolf Temmerman 

blz.: 36: Frans Duquet Cultuurlaureaat 1999.

blz.: 37-47: Uit het archief van `t Veer": Inboedel in 1830. 

                                                                                    Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 47: Uitzet 1920.

blz.: 48-52: Moet er nog bier zijn? (deel III)                                         Robert Van Den Bogaerd 

blz.: 53-56: Het varken in de keuken.                                                                    John De Waele

blz.: 56: De Vette Keuken: P. Brueghel - 1563.

blz.: 56-57: Necrologie 1999 (deel II).                                                                Daniël De Pauw

blz.: 58-60: Karambuya: De Potjesmarktneger.                                                    Frans Bontinck

blz.: 60: Avondgebedjes.                                                                                      Anna Crombeen

 

NUMMER 3

 

blz.: 61-65: Uit het archief van `t Veer": Inboedel in 1830.                             Adolf Temmerman 

blz.: 65-67: Getuigschriften van goed gedrag en zeden 1693.                         Adolf Temmerman 

blz.: 68-78: Een verhaal uit W.O. II..

blz.: 79: Necrologie 1999 (deel III).                                                                    Daniël De Pauw

blz.: 80-81: In Memoriam: Albert Melckenbeek. 

blz.: 82: Avondgebedjes.                                                                                      Anna Crombeen

blz.: 83-84: Wie Weet?                                                                                          John De Waele

blz.: 85-89: Moet er nog bier zijn? (deel IV - slot).                              Robert Van den Bogaerd

 

NUMMER 4

 

blz.: 90: Den Beer gaat uit.

blz.: 91-95: Anker en Zon. Een verboden kansspel.                                        Adolf Temmerman 

blz.: 96-97: Necrologie 1999 (deel IV).                                                             Daniël De Pauw

blz.: 97: Een liedje uit W.O. I.                                                                            Anna Crombeen

blz.: 98-100: Gebak roepen in de Bruinbeke.                                           Conny Van Der Snickt

blz.: 101-102: Wie Weet?                                                                                     John De Waele

blz.: 103: Het Laatste Vaarwel.                                                               Jeanne Van Den Hende

blz.: 104-110: Een verhaal uit W.O. II.

blz.: 110: Het Vinkje.                                                                                       Irène Uyttendaele

blz.: 111-117: Schellebels Volkswoordenboek. Letter: V - VI/VO.        Guido Van der Eecken 

blz.: 118: Redactie 2000. 

blz.: 119-121: Inhoudstafel. Vijfentwintigste Jaargang (2000).

……………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ZESENTWINTIGSTE     JAARGANG       2001

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-5: Bij het overlijden van pastoor Van Huffel.                               Guido Van der Eecken 

blz.: 6: Het Ongevalskruis in de Legeweg.                                                     Adolf Temmerman 

blz.: 7-8: Necrologie 2000 (deel 1).                                                                   Daniël De Pauw

blz.: 9-10: Overlijden Ere Politiecommissaris Georges Van Hoecke.      Guido Van der Eecken blz.: 11: Tekening moordkruis Stationsstraat.                                                 Adolf Temmerman 

blz.: 12: Wie Weet? :.... Reacties mand.                                                               John De Waele

blz.: 13-16: Gebruiken rond Kerstmis.                                                      Conny Van Der Snickt

blz.: 17-23: Een Verhaal uit W.O. II. Een getuigenis van een soldaat (deel III).

blz.: 23-24: Mededeling. Decreet houdende vaststelling van het wapen van privé_ personen en instellingen.

blz.: 25-30: Restauratiewerken aan onze parochiekerk.                                    Adolf Uyttenhove

 

NUMMER 2

 

blz.: 31-42: In de Ban van de Wolf.                          Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 42: Onze Kat.                                                                                            Irène Uyttendaele

blz.: 43-47: Toneel te Schellebelle.                                                                 Adolf Temmerman 

blz.: 47: Oproep oude edities.

blz.: 48-50: 't Kot.                                                                                            Adolf Temmerman 

blz.: 50-51: Necrologie 2000 (deel 2).                                                               Daniël De Pauw

blz.: 52-55: Schellebels Volkswoordenboek. Letter: V – VR/VU.          Guido Van der Eecken 

blz.: 56-60: Uit het Archief van het Veer.                                                       Adolf Temmerman 

 

NUMMER 3

 

blz.: 61-65: De Kalender.                                                                          Conny Van Der Snickt

blz.: 66-69: Wie Weet? B. Matthys 1831.                                                            John De Waele

blz.: 68: Mededeling. Provinciale prijs voor geschiedenis.

blz.: 69-83: Muurankers.                                                                                      John De Waele

blz.: 84: Necrologie 2000 (deel 3).                                                                     Daniël De Pauw

blz.: 85-90: Pieter Brueghel de Oude. Dulle Griet, de Imkers en de Nestenrover. Proeve tot verklaring.                                                                                                        Adolf Temmerman 

blz.: 91-92: Het Ongevalskruis in de Legeweg. Met tekening & doodsprentje.

 

NUMMER 4

 

blz.: 93: Den Beer Gaat Uit. 

blz.: 94-99: 75 Jaar Davidsfonds.                                                                             Marc Moens

blz.: 100-102: De Onderpastorij in Schellebelle.                                   Eric Van Hauwermeiren

blz.: 103-104: Het Ongevalskruis in de Legeweg. Met brieven.

blz.: 105-106: Stille Nacht ... Heilige Nacht.                                                          Frans Duquet

blz.: 107-111: De Balk met Inscriptie B. Matthys 1831. Met foto's en brief.      John De Waele

blz.: 111: Hernieuwing Lidgeld.

blz.: 112-113: Een tastbaar bewijs van Tussenbeek.                                 Conny Van Der Snickt

blz.: 114: Wie Weet? Een houten roterende bol.                                                  John De Waele

blz.: 115-118: In de Ban van de Wolf (vervolg).      Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken

blz.: 118: Sint-Ontkommer.                                                                       Conny Van Der Snickt

blz.: 119: Bruinbeek Kapel.

blz.: 120-121: Necrologie 2000 (deel 4).                                                           Daniël De Pauw

blz.: 121: Dank_

blz.: 122: Redactie 2001.

blz.: 123-126: Inhoudstafel. Zesentwintigste Jaargang (2001).

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ZEVENENTWINTIGSTE    JAARGANG       2002

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-7: Het schilderij "De Aanbidding der Wijzen" in de kerk St. Jans_ onthoofding te Schellebelle.                                                                                                      Adolf Uyttenhove

blz.: 8-9: Recht van Antwoord.

blz.: 10-12: Ons Brood.                                                                             Conny Van Der Snickt

blz.: 13-18: Honderd jaar zetelen.                                                        Robert Van Den Bogaerd

blz.: 18: Getuigschriften van goed gedrag en zeden 1693.

blz.: 19: Aprilgrap.

blz.: 20-21: Necrologie 2001 (Deel l).                                                               Daniël De Pauw

blz.: 22: Oproep tot de leden.

blz.: 23-26: Uit de Grote Oorlog. Met foto's en documenten.                        Ivan Van De Wiele

blz.: 26: Oorlogsmonument Beschermd.

blz.: 27-30: 1739 Andere Tijden Andere Zeden.                                             Adolf Temmerman 

 

NUMMER 2

 

blz.: 31-35: Opbrengsten voor Pastoor en Kerk te Schellebelle.                         Julien De Vuyst

blz.: 36-43: Het Klooster van Tussenbeek.                                               Guido Van der Eecken 

blz.: 44-45: Necrologie 2001 (Deel II).                                                              Daniël De Pauw

blz.: 45: Muurankers.                                                                                       Adolf Temmerman 

blz.: 46: Wie Weet?                                                                                              John De Waele

blz.: 47-53: Mussen (Deel l).                                                                           Adolf Temmerman 

blz.: 54-59: Het Belgenland.                                                                     Conny Van Der Snickt

blz.: 60-61: De Toekomst van ons verleden.                                                   Adolf Temmerman 

blz.: 62: 45 Jaar geleden (Feestlied).                                                         Conny Van Der Snickt

 

NUMMER 3

 

blz.: 63-75: Bijdrage tot de Monumentendag over Symbolen 2002.              Adolf Temmerman 

blz.: 76-77: Spelletjes van vroeger.                                                           Conny Van Der Snickt

blz.: 78-83: Mussen (Deel II).                                                                         Adolf Temmerman 

blz.: 83: Rijmpjes van mijn grootmoeder.                                                 Conny Van Der Snickt

blz.: 84-88: Het Sturt.                                                                                   Frans Hoebeke (pm)

blz.: 89: Muurankers.                                                                                       Adolf Temmerman 

blz.: 90-91: Necrologie 2001 (Deel III).                                                             Daniël De Pauw

blz.: 91: Gedichtjes van mijn grootmoeder.                                              Conny Van Der Snickt

blz.: 92: Vlaanderen viert Feest 2002.                          Daniël De Pauw, Conny Van Der Snickt

 

NUMMER 4

 

blz.: 93: Den Beer Gaat Uit.

blz.: 94-98: De Smetryns Dynastie.                                                     Robert Van Den Bogaerd

blz.: 99: Klasgenoten 1922.

blz.: 100: De Molen van de Familie De Pauw.                                               Edmond Lammens

blz.: 101: Wie Weet? / Zoekzaantjes.                                                                   John De Waele

blz.: 102-103: Necrologie 2001 (Deel IV).                                                        Daniël De Pauw

blz.: 103: Heksen in Schellebelle.                                                                        John De Waele 

blz.: 104-106: Van Spoorwegstraat naar Onnebossen. Met plan kadasterkaart 1658.

                                                                                   Adolf Temmerman, Guido Van der Eecken 

blz.: 107-110: Klasgenoten 1947.                                                                         Edwin Looman

blz.: 111-117: Een verdonkeremaand klooster te Schellebelle en de gevolgen ervan. 

                                                                                                                         Adolf Temmerman 

blz.: 118-120: Het Zottenfeest.                                                                        Adolf Temmerman 

blz.: 121: Redactie 2002.

blz.: 122-125: Inhoudstafel. Zevenentwintigste Jaargang (2002).

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      ACHTENTWINTIGSTE    JAARGANG       2003

 

NUMMER 1

 

blz.: 1: Bruinheek kapel.                                                                           Guido Van der Eecken 

blz.: 8-11: De jongste Smetryns werd pater Humbertus.                      Robert Van den Bogaerd

blz.: 12-17: Het Klooster van Schellebelle Gezeid "Tussenbeke".           Conny Van Der Snickt

blz.: 18-19: Necrologie 2002 (deel 1).                                                               Daniël De Pauw

blz.: 19: Samenspraak van twee weldenkende Kiezers.

blz.: 20-21: Pastoor L. Verbraeken ingehaald te Schellebelle 1911.                   Julien De Vuyst

blz.: 22-27: De nacht van de geschiedenis.                                                     Adolf Temmerman 

blz.: 27: Almanak van den Invalid.

blz.: 28-31: Het Klooster genaamd Tussenbeke.                                             Adolf Temmerman 

 

NUMMER 2

 

blz.: 32-36: Nogmaals Bruinheek kapel.                                                  Guido Van der Eecken 

blz.: 36: Wie Weet.                                                                                               John De Waele

blz.: 37-38: Necrologie 2002 (deel 2).                                                               Daniël De Pauw

blz.: 38: Culturele evocatie rond de gerestaureerde kerk van Schellebelle.

blz.: 39-40: Rachel De Zwaef - 100 jaar.                     Conny Van Der Snickt, Daniël De Pauw

blz.: 41-47: Religieuze roepingen te Schellebelle.                                         Adolph Uyttenhove

blz.: 47: Een aftelrijmpje_.                                                                         Guido Van der Eecken 

blz.: 48-50: Mijn Eerste Communie.                                                         Conny Van Der Snickt

blz.: 51: Communielied uit 1935.                                                              Conny Van Der Snickt

blz.: 52: Ik was een kind tijdens de oorlog.                                               Conny Van Der Snickt

blz.: 53: Wie Weet?                                                                                              John De Waele

blz.: 54: Het ongevalskruis in de Legeweg. Met overlijdensakte.            Guido Van der Eecken 

blz.: 55-60: De Moot van Ertbrug. Met tekeningen + kaart.                           Adolf Temmerman 

 

NUMMER 3

 

blz.: 61-69: Werken bij de Duitsers gedurende WO II. Met brieven.            Adolph Uyttenhove

blz.: 70-71: De familienaam Van Wesemael.                                                      Frans Bontinck

blz.: 71: "Heen en Weer". Boek.                                                                    Adolph Uyttenhove

blz.: 72: Een eervolle vermelding van onze Heemkring.

blz.: 72: Meestentoren.                                                                                         Frans Bontinck

blz.: 73-76: De Leliester van de Burggraven van Gent.                                  Adolf Temmerman blz.: 77-78: Viering 100ste verjaardag Rachel De Zwaef.                       Conny Van Der Snickt

blz.: 79-80: Necrologie 2002 (deel 3).                                                               Daniël De Pauw

blz.: 80: Gevraagd.

blz.: 81-82: Mededelingen.

blz.: 83-90: Schellebels Volkswoordenboek. Letter: W – WA/WE.        Guido Van der Eecken 

 

NUMMER 4

 

blz.: 91: Den Beer gaat uit.

blz.: 92-93: Religieuze roepingen te Schellebelle. Met foto's + zantjes.       Adolph Uyttenhove

blz.: 94-95: De familie De Grauwe.                                                                   Daniël De Pauw

blz.: 96-99: Iets over teerlingen.                                                               Conny Van Der Snickt

blz.: 99: Wie kan helpen?                                                                                     John De Waele

blz.: 100-101: Storm over 't veer.                                                         Robert Van Den Bogaerd

blz.: 102-103: Necrologie 2002 (deel 4).                                                           Daniël De Pauw

blz.: 104-107: Ruiten en Kluiten bij Pieter Brueghel de Oude.                      Adolf Temmerman 

blz.: 108: Een record vliegerwerpen.                                                  Gerard Van de Meirssche

blz.: 109-117: Schellebels Volkswoordenboek. Letter: W – WI/WU.     Guido Van der Eecken 

blz.: 118: Redactie 2003.

blz.: 119-122: Inhoudstafel.  Achtentwintigste Jaargang (2003).

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL      NEGENENTWINTIGSTE    JAARGANG    (2004)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-16: Potjes. Van de Potjesmarkt te Schellebelle.                                    Dolf Temmerman          

blz.: 16: Het Eetgoed en de Noormannen.                                                        Dolf Temmerman 

blz.: 17: Necrologie 2003. Deel I.                                                                      Daniël De Pauw

blz.: 18-22: De Nieuwe School van de Bruinbeke bestaat 35 jaar. Deel 1.

                                                                                                                   Conny Van Der Snickt

blz.: 22: Mededelingen. 

blz.: 23-24: Mosen of Moten?                                                                           Dolf Temmerman

blz.: 25: Over de Familienamen: Smetryns.                                                         Frans Bontinck

blz.: 26-28: Enkele Oude Doodsprentjes.                                             Robert Van Den Bogaerd

blz.: 29-30: De Familie Uyttenhove.                                                                    John De Waele

 

NUMMER 2

 

blz.: 31: In Memoriam. Gerard Van Der Meirssche 1927 – 2004.                Adolph Uyttenhove

blz.: 32-36: Over de Dorpsplaats van Schellebelle.                                          Dolf Temmerman        blz.: 37-45: De Nieuwe School van de Bruinbeke bestaat 35 jaar. Deel 2.

                                                                                                                   Conny Van Der Snickt

blz.: 46-48: Wijkschool Bruinbeke. Verslag gemeenteraad 15 April 1879.

blz.: 49: Necrologie 2003. Deel II.                                                                     Daniël De Pauw

blz.: 50-54: Uit het Archief van de Heemkring. Een liedje uit de oude doos.

                                                                                                                   Conny Van Der Snickt

blz.: 55-61: Schellebelle dorp aan de Schelde.                                         Guido Van der Eecken   

blz.: 62: Heen en Weer. De overzet en de Schelde te Schellebelle.

 

NUMMER 3

 

blz.: 63-71: De Fasen uit het Menselijk Leven. Deel 1.                            Conny Van Der Snickt

blz.: 72: In Memoriam. Gerard Van Der Meirssche.                                      Roland Van Dorpe

blz.: 73-79: De Visitatieverslagen van Bisschop Triest.                                      Frans Bontinck

                   Tijdsbeeld.                                                                             Guido Van der Eecken

blz.: 80: Wat Eeuwenoude Doodsprentjes ons vertellen.                     Robert Van Den Bogaerd

blz.: 81-83: Over de Wetterse Reuzen.                                                             Dolf Temmerman

blz.: 89-93: Schellebelle dorp aan de Schelde.                                         Guido Van der Eecken

blz.: 94: Necrologie 2003. Deel III.                                                                    Daniël De Pauw

blz.: 94: Wie Weet. Spoorwegovergang van Schellebelle?

 

NUMMER 4

 

blz.: 95: Den Beer Gaat Uit. 

blz.: 96-97: Van Schellebelle naar het Hart van Afrika. Pater Bontinck schrijft geschiedenis in Congo.                                                                                                                  Aurèle Looman

blz.: 98-104: De Fasen uit het Menselijk Leven. Deel 2.                          Conny Van Der Snickt

blz.: 105-113: Sint - Valentijn.                                                                         Dolf Temmerman

blz.: 113-114: Necrologie 2003. Deel IV.                                                          Daniël De Pauw     

blz.: 115-116: Uit het Archief van de Heemkring.                                    Conny Van Der Snickt

blz.: 117-125: Schellebelle dorp aan de Schelde.                                     Guido Van der Eecken

blz.: 126:  Redactie 2004.

blz.: 127-128: Inhoudstafel. Negenentwintigste jaargang (2004).

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL  DERTIGSTE  JAARGANG  (2005)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-3: De Langzame Haast van Pater Bontinck. Aankondiging uitgave boek.

blz.: 3-  7: Retraite voor … Heidenen. Een Tijdsdocument door Frans Bontinck.  

                                                                                                                   Marc Van Doorselaer

blz.: 8-13: In Memoriam John Taylor.                                                           Adolph Uyttenhove

blz.: 14: In Memoriam Michel De Waele.                                           Robert Van Den Bogaerd

blz.: 15-17: Het Schilderij: “De Aanbidding der Wijzen” in de Kerk Sint-Jans-Onthoofding te Schellebelle.                                                                                                      Dolf Temmerman

blz.: 18-19: De Meikever.                                                                         Conny Van Der Snickt

blz.: 20-22: Katrienewiel.                                                                                     John De Waele

blz.: 23: Necrologie 2005 Deel I.                                                                       Daniël De Pauw

blz.: 24: Wie Weet.                                                                                               John De Waele

blz.: 25-27: Hoe en wanneer kwam de Schellebelse Dinsdagmarkt in Lede terecht?

                                                                                                                           Dolf Temmerman      blz.: 28-33: Schellebelle Dorp aan de Schelde. Een vulgariserend overzicht over de Geschiedenis van ons Dorp.                                                                     Guido Van der Eecken

blz.: 34: De Nieuwe School van de Bruinbeke bestaat 35 jaar. Aanvullingen en verbeteringen. 

                                                                                                                   Conny Van Der Snickt

 

NUMMER 2

 

blz.: 35-43: Een Pater… een Boek… en een Feest. Academische zitting naar aanleiding van de voorstelling van het boek. 

blz.: 44-47: Driekoningen. Sterrestoet in Congo door Frans Bontinck.    Marc Van Doorselaer

blz.: 48-58: Het Gemeentebeleid te Schellebelle. Periode 1891 tot 1924.     Adolph Uyttenhove

blz.: 59-64: Ten Huize Jan Van Hoye in 1676.                                                 Dolf Temmerman

blz.: 65-66: Aanvraag voor Brug te Schellebelle.

blz.: 67-68: Necrologie 2005 Deel II.                                                                 Daniël De Pauw

 

NUMMER 3

 

blz.: 69-72: De Mooiste Plaatsnaam in Vlaanderen. Schellebelle reeds in 1648 een zeer welluidende naam.                                                                                            Dolf Temmerman

blz.: 73-76: Kapelletjesjaar. Met bijdrage door Frans Bontinck.              Marc Van Doorselaer

blz.: 77-78: Een oud Beroep, de Reep- of Hoepelmaker.                                 Dolf Temmerman

blz.: 79-81: Schellebelle, de Mooiste Dorpsnaam in Vlaanderen.                 Marcel De Grauwe

blz.: 81-85: De Wetterse Reuzen (vervolg).                                                     Dolf Temmerman

blz.: 85-89: Zoetzure Zoutjes.                                           Marcel De Grauwe, Bert Champagne

blz.: 90-92: Terugblik op het Verleden.                                               Robert Van Den Bogaerd

blz.: 93-94: Necrologie 2005 Deel III.                                                               Daniël De Pauw

blz.: 94: Aanpassing Lidgelden.

 

NUMMER 4

 

blz.: 95: Den Beer Gaat Uit.

blz.: 96-97: Necrologie 2005 Deel IV.                                                               Daniël De Pauw 

blz.: 97: Aanpassing lidgelden. 

blz.: 98-100: Kongolese Seminaristen in de Gevangenis. Door Frans Bontinck.

                                                                                                                   Marc Van Doorselaer

blz.: 101-107: De Langzame haast van Pater Bontinck.                                   Dolf Temmerman

blz.: 107-112: Zoetzure Zoutjes.                                       Marcel De Grauwe, Bert Champagne

blz.: 113-117: Het Klooster van Tussenbeek en Seeskam.                               Dolf Temmerman

blz.: 118-121: De Voeding vroeger, Oude recepten.                                Conny Van Der Snickt

blz.: 122: Redactie 2005.

blz.: 123-124: Inhoudstafel. Dertigste Jaargang (2005).  

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL  EENENDERTIGSTE  JAARGANG  (2006)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-5: De Schelde te Schellebelle met zijn bruggen en veerdienst.     Guido Van der Eecken               

blz.: 5: Zoekdatabank Heemkring Schellebelle.                                                     Koen Moreau

blz.: 6-9: Geert De Both, Veerman te Schellebelle.                          Kelly Nelis, Nik Vermeulen         

blz.: 9-22: Zit het verstand van een haas in zijn oren? In zijn poten? Of in zijn … ?

                                                                                                                           Dolf Temmerman       

blz.: 22-23: Necrologie 2005, Deel I.                                                                 Daniël De Pauw

blz.: 23: Bunkerwandeling (aankondiging).

blz.: 24-26: Het internet en Heemkunde.                                                                Koen Moreau

blz.: 27: De corsetschool te Massemen.                                                               Julien De Vuyst

blz.: 28-30: De voeding van Vroeger.                                                       Conny Van Der Snickt

 

NUMMER 2

 

blz.: 31-33: Abt Sophie en het klooster van Tussenbeek.                         Conny Van Der Snickt 

blz.: 33-41: Het gebruik van stro in het verleden.                                             Dolf Temmerman

blz.: 41: Het haasje.                                                                                                    Lisette Leys

blz.: 42-43: D’ ieëste volkskunstmért én nog veele mieër.                            Marcel De Grauwe

blz.: 44-45: Een moedige verzetstrijdster van Schellebelle: Margriet Crombeen. 

                                                                                                                           Hubert Keuppens       

blz.: 46-50: De misantroop.                                                                              Dolf Temmerman

blz.: 51-55: Zoetzure zoutjes (vervolg).                            Marcel De Grauwe,Bert Champagne      

blz.: 55-57: Over het “Goensdeel”.                                                                   Dolf Temmerman

blz.: 58: Zo lang geleden.                                                                         Christiane Kregelsman

blz.: 59-60: Necrologie 2005, Deel II.                                                                Daniël De Pauw

blz.: 60: Belangrijke aankondiging.

 

NUMMER 3

 

blz.: 61-64: Rosalia Cecilia Matthijs. Moedige verzetstrijdster van Schellebelle. 

                                                                                                                           Hubert Keuppens     

blz.: 64-67: De eerste patroon der kerk van Schellebelle.                                Dolf Temmerman

blz.: 68-70: Een vreemde Geschiedenis: Was de Markies gehuwd?         Conny Van Der Snickt      

blz.: 71: Hoe maak je het?                                                                         Chistiane Kregelsman

blz.: 72-77: De bunkers van het bruggenhoofd van Gent. Stille getuigen uit Mei 1940.

                                                                                                                           Hubert Keuppens     

blz.: 77-82: Van stinkende winden.                                                                  Dolf Temmerman

blz.: 82-88: Herinnering aan de bevrijding van Schellebelle in september 1944 en de   herbergen van toen.                                                                                        Marcel De Grauwe

blz.: 88-89: Necrologie 2005, Deel III.                                                              Daniël De Pauw

blz.: 90: Maatschappij van Onderlinge Bijstand “De Broederbond” Schellebelle.

 

NUMMER 4

 

blz.: 91: Den Beer gaat uit.

blz.: 92-98: De Markies van Lede keert terug naar de woonplaats van zijn voorouders.

                                                                                                                   Conny Van Der Snickt     

blz.: 98-101: Verkiezingsperikelen en de herbergen van toen.                      Marcel De Grauwe

blz.: 102-112: T T T Het wapenschild van Schellebelle en Wanzele.              Dolf Temmerman

blz.: 113-115: De Notelaars op het Dorpsplein, anno 1898, vertellen nog iets. 

                                                                                                                           Hubert Keuppens   

blz.: 115-120: Zoetzure zoutjes.                                       Marcel De Grauwe, Bert Champagne   

blz.: 120-121: Necrologie 2005, Deel IV.                                                          Daniël De Pauw 

blz.:121: Enkele aftelrijmpjes.                                                                  Guido Van der Eecken

blz.: 122: Redactie 2006.

blz.: 123-124: Inhoudstafel. Eenendertigste jaargang (2006).

…………………………………………………………………………………………………

 

INHOUDSTAFEL  TWEEËNDERTIGSTE  JAARGANG  (2007)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-9: Geschiedenis van de Maricolen in Oost-Vlaanderen (deel 1).  Conny Van Der Snickt       

blz.: 10-12: De Herbergen van Toen in Schellebelle (1976 en 1984).           Marcel De Grauwe

blz.: 13-22: De Schellebelse “Veerponttrekkers”?                                           Dolf Temmerman

blz.: 23-30: Rapport van Majoor Desprets. 

blz.: 30-33: Begrafenissen in de Bruinbeek.                                                     Hubert Keuppens

blz.: 33-34: Necrologie 2005 - 2006 Deel I.                                                       Daniël De Pauw

 

NUMMER 2

 

blz.: 35-43: Geschiedenis van de Maricolen in Oost-Vlaanderen (vervolg).  

                                                                                                                   Conny Van Der Snickt        

blz.: 44-45: Flitsen uit het Boerenleven in de eerste helft van de Twintigste Eeuw.                                    

                                                                                                                        Marcel De Grauwe                

blz.: 46-63: Het “Geheim” van het kerkhof te Schellebelle.                             Dolf Temmerman

blz.: 64-66: Binnenhuis Verlichten.                                                                  Hubert Keuppens      

blz.: 66-67: Het jaar van het Varken.                                                             Marcel De Grauwe               

blz.: 67-68: Necrologie 2005 - 2006 Deel II.                                                     Daniël De Pauw

 

NUMMER 3

 

blz.: 69-74: Geschiedenis van de Maricolen in Oost-Vlaanderen (slot).  Conny Van Der Snickt    

blz.: 75-79: Zoetzure zoutjes (vervolg).                           Marcel De Grauwe, Bert Champagne       

blz.: 79-81: Verlichten binnenhuis en buitenhuis in Schellebelle.                    Hubert Keuppens     

blz.: 82-91: Dulle Griet die een Roof voor de Helle doet.                                Dolf Temmerman

blz.: 91-94: Honderdjarigen in Schellebelle (1895 – 2005).                          Marcel De Grauwe

blz.: 94-95: Tentoonstelling over ons Oorlogsmonument.                               Hubert Keuppens  

blz.: 95-98: Inventaris bij de wisseling van het Burgemeesterschap te Schellebelle in 1808.

blz.: 98-99: Necrologie 2006 Deel III.                                                               Daniël De Pauw

blz.: 100: Woordenboek van het Schellebels Dialect.                              Guido Van der Eecken 

 

NUMMER 4

 

blz.: 101: Den Beer gaat uit. 

blz.: 102-106: De Reuzen van de Verhoogstraat bestaan 60 jaar.             Conny Van Der Snickt     

blz.: 107: De Voorschoot van ons Meetsen.                                            Christiane Kregersman            

blz.: 108: Woordenboek van het Schellebels Dialect.                              Guido Van der Eecken    

blz.: 109-115: Heemkundige Verhalen als bijlage bij het  Woordenboek  van  het  Schellebels Dialect.                                                                                                           Marcel De Grauwe      

blz.: 115-120: Het   beschermd   Oorlogsmonument   van   de   Eerste  Wereldoorlog   van Schellebelle.                                                                                                      Hubert Keuppens   

blz.: 120-121: Een Varken slachten bij Jef Den Dusscher.                                Daniël De Pauw   

blz.: 121-125: Volksgeneeskunde, Verdwenen kunst? (deel I).                    Marcel De Grauwe

blz.: 125-126: Herinneringen aan Vroeger.                                                    Kamiel Burgelman

blz.: 126-127: Necrologie 2006 Deel IV.                                                           Daniël De Pauw

blz.: 127: Overlijdensbericht Wim Rasschaert.

blz.: 128: Redactie 2006.

 blz.: 129-130: Inhoudstafel. Tweeëndertigste jaargang (2007).

.......................................................................................................................................................

 

INHOUDSTAFEL DRIEENDERTIGSTE JAARGANG (2008)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-14: Biografische en sociologische schets van Jan de Proost, heer van Eertbrugge en  Schellebelle  (1400-1475).                                                                                        Luc Deprost

blz.: 5-19: De Wereldtentoonstellingen (deel I).                                           Marcel De Grauwe blz.: 20-29: Verhoogstraatkermis (deel I).                                                Conny Van Der Snickt blz.: 30-31: Necrologie (deel I).                                                                         Daniël De Pauw blz.: 32-34: Het Gezin van Ferdinand en Maria Vermaeren en het peterschap van de  koning.                                                                                                                                                                                                  Hubert Keuppens

blz.: 34: Het Varken en de Douane.                                                                   Daniël De Pauw

blz.: 35: Een liedje van mijn meter.                                                          Conny Van Der Snickt

blz.: 36-37: Ontdek Wichelen op Speelkaarten.

 

NUMMER 2

 

blz.: 38-45: Aangetrouwde relaties van een Aalsterse Schepenfamilie, heren van Ertbrugge en Schellebelle, in de 15de eeuw.                                                                                   Luc Deprost

blz.: 46-49: Volksgeneeskunde, verdwenen kennis?                                     Marcel De Grauwe

blz.: 50-59: De Reuzen van de Verhoogstraat (deel II).                           Conny Van Der Snickt

blz.: 59-61: Schaapherders te Schellebelle.                                                      Hubert Keuppens

blz.: 62-64: In het Oesthede van Vlaanderen staat een Bosch, ende heet “Hulst Ter Loe”. 

                                                                                                                           Dolf Temmerman  

blz.: 65: Oproep Oorlog 1914-1918.

blz.: 66-71: De Wereldtentoonstellingen (deel II).                                        Marcel De Grauwe

blz.: 71-72: In Memoriam Roger Parmentier.                                                      Aurèle Looman

blz.: 72: Woordenboek van het Schellebels dialect.  

blz.: 73: Necrologie (deel II).                                                                             Daniël De Pauw

blz.: 74: Clubkampioenschap 1979 Schuttersmaatschappij “De Nachtridders”.

                                                                                                                            Daniël De Pauw

blz.: 75: Totale uitverkoop van de Boeken van Frans Duquet.

 

NUMMER 3

 

blz.: 76-80: Genealogische gegevens van Jan de Proost, Heer van Eertbrugge en Schellebelle (1400-1475).                                                                                                              Luc Deprost

blz.: 81-84: De Wereldtentoonstellingen (deel III).                                       Marcel De Grauwe

blz.: 85-92: De Reuzen van de Verhoogstraat (deel III).                          Conny Van Der Snickt

blz.: 93: Oude Klasfoto.

blz.: 93-97: Gemachtigde Stierhouderijen in Schellebelle.                              Hubert Keuppens

blz.: 97: Woordenboek van het Schellebels dialect.

blz.: 98-100: Volksgeneeskunde, verdwenen kennis?                                   Marcel De Grauwe

blz.: 101-102: De Taalrijkdom van het Dialect.                                       Guido Van der Eecken

blz.: 103: Twee onbekende Voorwerpen.                                                         Hubert Keuppens

blz.: 104-105: Necrologie (deel III).                                                                  Daniël De Pauw

 

NUMMER 4

 

blz.: 106: De Beer gaat Uit. 

blz.: 107-116: Vermelding van de Familie Van Belle, Heren van Schellebelle en verwante Families.                                                                                                                  Luc Deprost      

blz.: 117-118: Flanders Fields in Wichelen.                                      Robert Van Den Boogaerd

blz.: 118-126: De Wereldtentoonstellingen.                                                  Marcel De Grauwe

blz.: 126: Nieuwjaarslied van 1863 uit Gent.                                            Conny Van Der Snickt

blz.: 127-132: De Reuzen van de Verhoogstraat (deel IV).                      Conny Van Der Snickt

blz.: 132-134: Euvergalle.                                                                                 Dolf Temmerman

blz.: 135: Rosenbergabdij.

blz.: 135: Redactie 2008 Rond de Stenen Linde.

blz.: 137-139: Inhoud. Drieëndertigste jaargang 1008.

.......................................................................................................................................................            

INHOUDSTAFEL VIERENDERSTIGSTE JAARGANG (2009)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-2: Iets over de Pastorij van Schellebelle.                                                Daniël De Pauw

blz.: 3-8: De Reuzen van de Verhoogstraat (deel v).                                Conny Van Der Snickt

blz.: 9-15: Paling uit de Beek.                                                                                       Dolf Temmerman

blz.: 16-21: De Wereldtentoonstellingen (deel v).                                         Marcel De Grauwe

blz.: 21: Woordenboek van het Schellebels Dialect.  

blz.: 22-27: Het Schellebels in het Vlaams Dialectlandschap.                 Guido Van der Eecken

blz.: 27: Lekker Konijn.                                                                                 Marcel De Grauwe

blz.: 28-29: Schellebelle rond 1900.                                                                  Hubert Keuppens

blz.: 29-30: Necrologie 2008 (deel I).                                                                Daniël De Pauw

 

NUMMER 2

 

blz.: 31-37: De Reuzen van de Verhoogstraat (deel VI).                          Conny Van Der Snickt

blz.: 38-40: Over de eerste aanplanting van aardappelen.                                Dolf Temmerman

blz.: 40-42: Volksgeneeskunde verdwenen kennis.                                       Marcel De Grauwe

blz.: 42-44: Schellebelle 1900 – 1925.                                                              Hubert Keuppens

blz.: 44-46: Het Hoefijzer.                                                                       Guido Van  der Eecken

blz.: 46-50: Luchtoorlog in onze streek.                                                              Patrick Martens

blz.: 50: Woordenboek van het Schellebels Dialect.  

blz.: 51-54: Hij zit tussen twee weestoelen in de asse.                                     Dolf Temmerman

blz.: 54-57: Huwelijkswensen.                                                                 Conny Van Der Snickt

blz.: 57-58: Kermispraat.                                                                               Marcel De Grauwe

blz.: 58: Verhuur van ponte ende veerschip (1632). 

blz.: 59: Necrologie 2009 (deel II).                                                                     Daniël De Pauw

blz.: 60: Rond de Stenen Linde.

 

NUMMER 3

 

blz.: 61-62: Tentoonstelling “Het leven in Schellebelle, van 1900 tot 1925”. Hubert Keuppens

blz.: 63-69: De Reuzen van de Verhoogstraat (deel VII) slot.                  Conny Van Der Snickt blz.: 69: Woordenboek van het Schellebels Dialect.    

blz.: 70-71: Bij het overlijden van Hans Herman De Bie.                                Hubert Keuppens

blz.: 72-78: Is het Loo, is het Loe, is het Laar of is het Lee?                            Dolf Temmerman

blz.: 79-81: Schellebelse vertelsels.                                                                Marcel De Grauwe

blz.: 82-85: Zorg voor de doden.                                                                        Daniël De Pauw

blz.: 85-89: Symboliek in woord en beeld.                                                       Dolf Temmerman

blz.: 89-90: Necrologie 2008 (deel III).                                                              Daniël De Pauw

 

NUMMER 4

 

blz.: 91: Den Beer gaat uit.     

blz.: 92-95: Het toilet.                                                                               Conny Van Der Snickt

blz.: 95: Woordenboek van het Schellebels Dialect.  

blz.: 96-98: Het bidprentje door de jaren heen.                                               Christine Pauwels blz.: 98-104: Lekker schelden.                                                         Guido Van der Eecken

blz.: 105: Bijnamen gezocht.                                                                               Daniël De Pauw

blz.: 105-109: Valentijnlopers.                                                                         Dolf Temmerman

blz.: 109-112: Het schone leven van een “koeter” en zo meer.                     Marcel De Grauwe

blz.: 112-115: Reinaert en Samson.                                                                  Dolf Temmerman

blz.: 115-116: Necrologie 2009 (deel VI).                                                         Daniël De Pauw

blz.: 117: Ons Dorp 1900 – 1925.     

blz.: 118: Redactie 2009 Rond de Stenen Linde.       

blz.: 119-120: Inhoud Vierendertigste jaargang 2009.

…………………………………………………………………………………………………                           

INHOUDSTAFEL VIJFENDERSTIGSTE JAARGANG (2010)

 

NUMMER 1

 

blz.: 1-7: Het gebeurde 100 jaar geleden. Het stropersdrama van 16 januari 1910.

                                                                                                                           Hubert Keuppens

blz.: 8-9: Schellebelse Vertelsels.                                                                   Marcel de Grauwe blz.: 9-11: Schenkingen aan de Heemkundige Kring.                                             Danny Baeke blz.: 11-14: Het leger van Napoleon.                                                         Conny Van der Snickt

blz.: 12-20: Ketelwagen met propaangas ontploft in station Schellebelle, 30 mei 1979.                                                                                                                   Dolf Temmerman

blz.: 21: De Gazet van Schellebelle.                                                                 Hubert Keuppens

blz.: 22-24: Volksgeneeskunde Verdwenen Kennis (deel VII).                    Marcel De Grauwe

blz.: 25-27: Over de naam Maricolen.                                                              Dolf Temmerman

blz.: 28-30: Necrologie 2009 (deel I).                                                                Daniël De Pauw

blz.: 30: Woordenboek van het Schellebels Dialect.

 

NUMMER 2

 

blz.: 31-41: De Staten van Goed van Andries Mathijs (°vóór 1600 - Ö 1645) en zijn zoon Jan Mathijs (°1629 - Ö 1712).                                                                                   Karel De Jaeger

blz.: 42-46: Het leven in ons dorp meer dan honderd jaar geleden.      Adolph Uyttenhove (pm)

blz.: 46-47: De tijd van pront en stront.                                                            Dolf Temmerman

blz.: 47: Dringende oproep.

blz.: 48-50: De eerste aansluiting op het elektriciteitsnet in Schellebelle.       Hubert Keuppens

blz.: 51-54: In Memoriam: Françine Van der Eecken (1943-2009).                    Edwin Looman

                    Curriculum.                                                          Jan Delens, Rita Van der Eecken

blz.: 55-57: Nare Herinneringen.                                                          Robert Van Den Bogaerd

blz.: 58-62: Onder Napoleon (deel II).                                                      Conny Van Der Snickt

blz.: 63-64: De plaatsvervanging van een Loteling.                                         Dolf Temmerman

blz.: 65-67: Volksgeneeskunde, verdwenen kennis (deel VIII)?                   Marcel De Grauwe

blz.: 67: Medegedeeld.

blz.: 68: Necrologie (deel II).                                                                             Daniël De Pauw

 

NUMMER 3

 

Blz.: 69-81: Het proces uit 1785 tegen Jan Jozef Van Mossevelde, de laatste baljuw van Schellebelle.                                                                                                       Karel De Jaeger

Blz.: 82-83: Volksgeneeskunde verdwenen kennis.                                      Marcel De Grauwe

Blz.: 84-85: Piemelkes.                                                                             Conny Van Der Snickt

Blz.: 85-88: Schenkingen aan de Heemkring.                                                         Danny Baeke

Blz.: 88: Necrologie 2009 (deel III).                                                                  Daniël De Pauw

Blz.: 88-92: De brug van Caesar over de Rijn.                                                 Dolf Temmerman

Blz.: 93-98: De Schelde. Open monumentendag.                                     Guido Van der Eecken

 

NUMMER 4

 

Blz.: 99: Den Beer gaat uit.

Blz.: 100: Openingsdagen Documentatiecentrum 2011.

Blz.: 100-106: Ruitenvijf en Klavervijf.                                                           Dolf Temmerman

Blz.: 107-108: Schellebelse vertelsels.                                                          Marcel De Grauwe

Blz.: 109-114: Dossier Benito Verbrugghen (°1672 Schellebelle V1747 Sevilla).

                                                                                                                  Guido Van der Eecken

Blz.: 115-116: Het Stropersdrama van 16 januari 1910.                                  Dolf Temmerman

Blz.: 116: Correctie Stamboom Matthijs.                                                           Karel De Jaeger

Blz.: 117: Vijftig jarigen in 1990.                                                                      Daniël De Pauw

Blz.: 118-121: KAV Schellebelle 60 jaar, 10 april 2010.

Blz.: 122-123: Volksgeneeskunde, verdwenen kennis?                                Marcel De Grauwe

Blz.: 123: Schenkingen aan de Heemkring.

Blz.: 124: Kerkhofmuren.                                                                                 Dolf Temmerman

Blz.: 125: Necrologie 2009 (deel IV).                                                                Daniël De Pauw

Blz.: 126: Redactie Rond de Stenen Linde 2010.

Blz.: 126-128: Inhoud Vijfendertigste Jaargang 2010. 

…………………………………………………………………………………………………...

 

INHOUDSTAFEL ZESENDERSTIGSTE JAARGANG (2011)

 

NUMMER 1

 

Blz.: 1-5: Het Boerenleven op Den Aard na de Tweede Wereldoorlog.       Marcel De Grauwe

Blz.: 5-12: Triepen en Saucissen, het mag (mij) Worst wezen.                        Dolf Temmerman

Blz.: 12-14: Een betwisting van Tolheffing op de Potjesmarkt van 1686.        Karel De Jaeger

Blz.: 14-16: Schenkingen aan de Heemkring.                                                         Danny Baeke

Blz.: 16: De Gazet van Schellebelle.                                                                Hubert Keuppens

Blz.: 17: De Schelde en haar Loop.                                                                  Dolf Temmerman

Blz.: 18-21: Dossier Benito Verbrugghen (°1672 Schellebelle - V1747 Sevilla).

                                                                                                                  Guido Van der Eecken

Blz.: 21: Zo was Schellebelle.                                                                                Frans Duquet

Blz.: 22-23: De tijd van de Hoepelrok.                                Christine Pauwels, Kimberly Baeke

Blz.: 24-25: Volksgeneeskunde Verdwenen Kennis? (Deel XI).                  Marcel De Grauwe

Blz.: 26- 28: De Kledingmode Vroeger en Nu (Deel 1).                          Conny Van Der Snickt

Blz.: 29: De Heemkring vindt verdwenen Oorlogsvlag terug.                               Koen Moreau

Blz.: 29: Openingsdagen Documentatiecentrum 2011.

Blz.: 30: Necrologie 2010 (Deel I).                                                                    Daniël De Pauw

 

NUMMER 2

 

Blz.: 31-34: Speciale Postzegels voor Schellebelle, Serskamp en Wichelen.

                                                                                                                  K. VanderMijnsbrugge

Blz.: 35-36: Volksgeneeskunde Verdwenen Kennis? (Deel XII).                 Marcel De Grauwe

Blz.: 37-39: Dossier Benito Verbrugghen (°1672 Schellebelle - V1747 Sevilla).

                                                                                                                  Guido Van der Eecken

Blz.: 39-43: De Kledingmode Vroeger en Nu (Deel 2).                           Conny Van Der Snickt

Blz.: 44-53: Over Biën en Fluiteniers.                                                              Dolf Temmerman

Blz.: 54-55: Schenkingen aan de Heemkring.                                                         Danny Baeke

Blz.: 56-58: Oorsprong en betekenis van de nationale kleuren, het vaandel en de emblemen. 

                                                                                                                           Marc Rasschaert

Blz.: 58: Openingsdagen Documentatiecentrum 2011.

Blz.: 59-61: Nieuwejaarke Zoete en nog meer…                                          Marcel De Grauwe

Blz.: 62-63: Het Ondergoed.                                                                            Christine Pauwels

Blz.: 64: Necrologie 2010 (Deel II).                                                                   Daniël De Pauw

 

NUMMER 3

 

Blz.: 65: Uitnodiging Tentoonstelling: “Van Hoepelrok tot Klodderhond”.

Blz.: 66: Reproductie Potjesmarktafiche 1898.

Blz.: 67-72: De Kledingmode Vroeger en Nu (Deel 3).                           Conny Van Der Snickt

Blz.: 73-74: Volksgeneeskunde Verdwenen Kennis? (Deel XIII).                Marcel De Grauwe

Blz.: 75-82: Pieter Thoen (°1686 -V1729) De Schrik van Schellebelle.           Karel De Jaeger

Blz.: 83-84: Schenkingen aan de Heemkring.                                                         Danny Baeke

Blz.: 85-87: Bijnamen, Gewoonten en Voorvallen bij de Boeren op Den Aard.    

                                                                                                                        Marcel De Grauwe

Blz.: 87: Bezoekdag KSA kamp Ruien.

Blz.: 88-89: Mode. Schoenen met lange Tippen.                                              Dolf Temmerman

Blz.: 90: Necrologie 2010 (Deel III).                                                                 Daniël De Pauw

 

NUMMER 4

 

Blz.: 91: Den Beer Gaat Uit

Blz.: 92-97: Over de Vrijmetselarij.                                                                 Dolf Temmerman

Blz.: 98-100: Paling op het Bord.                                                         Robert Van Den Bogaerd

Blz.: 101-102: Het Vaandel van de Nationale Oud-strijdersbond.                   Norbert Bauwens 

Blz.: 102-103: Mijmeringen naar aanleiding van 1 november.                         Marc Rasschaert

Blz.: 104-107: Belevenissen van een jonge Dorpskunstenaar.                      Marcel De Grauwe

Blz.: 107: Jeughbeede.                                                                              Guido Van der Eecken

Blz.: 108-113: De Kledingmode Vroeger en Nu (Deel 4)                        Conny Van Der Snickt

Blz.: 114-116: Volksgeneeskunde Verdwenen Kennis? (Deel XIV).           Marcel De Grauwe

Blz.: 116-120: Ertbrug, de Canten en Abouten                                        Guido Van der Eecken

Blz.: 121: Necrologie 2010 (deel IV)                                                                 Daniël De Pauw

Blz.: 122-124: Redactie. Inhoudstafel.

.......................................................................................................................................................

 

INHOUDSTAFEL ZEVENENDERSTIGSTE JAARGANG (2012)

 

NUMMER 1 

 

Blz.     1          Nieuwjaarswensen.                                                      Conny VAN DER SNICKT

Blz.     2-3      Schaatsgekte.                                                         Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     4          Kazakken met Haring.                                                         Godfried STOKMAN

Blz.     5-6      Schellebelse Vertelsels.                                                      Marcel DE GRAUWE

Blz.     7-8      Schenkingen aan de Heemkundige Kring.                                    Danny BAEKE

Blz.     9-10    De Kleur van onze Autonummerplaten.                               Dolf TEMMERMAN

Blz.     10        In Memoriam Robert De Decker.                                             Aurèle LOOMAN

Blz.     11-12  Achternamen, Familienamen, Eigennamen, Geslachtsnamen ...   

                                                                                               Guido VAN DER EECKEN

Blz.     13-14  Hoe men op een avond Vraagstukken onder de knie krijgt. 

                                                                                                 Conny VAN DER SNICKT

Blz.     15-16  De Vlaamse Gemeentenamen.                                              Dolf TEMMERMAN

Blz.     17-20  Iets over Hernieuwbare energie en ons Molenpatrimonium.  

                                                                                               Guido VAN DER EECKEN

Blz.     20        Tijdens de Bereloop.

Blz.     21-22  Volksgeneeskunde XV.                                                      Marcel DE GRAUWE

Blz.     22-28  Kindersterfte in het begin van de 19de eeuw.             Guido VAN DER EECKEN

Blz.     28-29  Over Meestentorens.                                                             Dolf TEMMERMAN

Blz.     30        Necrologie 2011 (Deel I).                                                        Daniël DE PAUW

 

NUMMER 2

 

Blz.     31-35  Een Oorlogsverhaal.                                                    Conny VAN DER SNICKT 

Blz.     35-36  Iets over onze Vlaamse Veren.                                            Marc RASSCHAERT

Blz.     37-41 Over  Imkers  en Nestenrovers.                                           Dolf TEMMERMAN

Blz.     42-43  Volksgeneeskunde XVI.                                                    Marcel DE GRAUWE

Blz.     44-52  Beelden uit mijn kinderjaren.                                                  Maria BONTINCK

Blz.     53        Schellebelle in oude Kranten.                                     Conny VAN DER SNICKT

Blz.     54-56  Schellebelse Vertelsels.                                                      Marcel DE GRAUWE

Blz.     57-58  Dienstboden.                                                                         Dolf TEMMERMAN

Blz.     59        Iets over de Zoutwinning van Destijds.                     Guido VAN DER EECKEN

Blz.     60        Necrologie 2011 (Deel II).                                                       Daniël DE PAUW

 

NUMMER 3

 

Blz.     61-63  Rêverie of Träumerei.                                            Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     64-65  Schenkingen aan de Heemkundige Kring.                                    Danny BAEKE

Blz.     66-68  Nieuwe Schellebellekens.                                                  Marcel DE GRAUWE 

Blz.     69-72  Het 4de Regiment Lansiers (deel 1).                                     Marc RASSCHAERT

Blz.     73-83  De Koninklijke Muziekmaatschappij Schellebelle.    Conny VAN DER SNICKT

Blz.     84-86  Wratten.                                                                                Dolf TEMMERMAN

Blz.     87-88  Een Verkiezingspamflet uit 1938.

Blz.     89        Necrologie 2011 (Deel 3).                                                        Daniël DE PAUW

Blz.     90        Schellebelle Getekend Verleden.

 

NUMMER 4

 

Blz.     91           Den Beer Gaat Uit.

Blz.     92-93      Extra Schellebelle.                                             Robert VAN DEN BOGAERD                     

Blz.     93            De Zwerte Bende.

Blz.     95-97      Het 4de Regiment Lansiers (deel 2).                                 Marc RASSCHAERT

Blz.     98-99      Poging tot Moord te Schellebelle.                          Conny VAN DER SNICKT 

Blz.     100-101  Volksgeneeskunde - Verdwenen Kennis (deel XVII).  Marcel DE GRAUWE 

Blz.     102-103   De Familienaam: Merrie.                                       Conny VAN DER SNICKT

Blz.     103-110   Quatertemperdagen en de Vasten.                                    Dolf TEMMERMAN

Blz.     111-114   Krulbollen en Gaaibollen.                                 Robert VAN DEN BOGAERD                     

Blz.     114-115   Iets over Rechtspraak Vroeger.                             Guido VAN DER EECKEN

Blz.     116-117   Necrologie 2011 (deel IV)                                                 Daniël DE PAUW

Blz.     117          Schellebelle Getekend Verleden

Blz.     118-120   Redactie. Inhoudstafel.

 

 

 

INHOUDSTAFEL ACHTENDERSTIGSTE JAARGANG (2013)

 

NUMMER 1 

 

Blz.     1-2      Het boek “Schellebelle getekend Verleden”.                  Emiel VAN DE VELDE

Blz.     3-5      Muziek.                                                                 Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     6-7      Volksgebruiken.                                                                   Dolf TEMMERMAN

Blz.     8-9      Schenkingen aan de Heemkundige Kring.                                   Danny BAEKE

Blz.     10-16  Beelden uit mijn Kinderjaren.                                                Maria BONTINCK

Blz.     17        Uit het archief van de Heemkring, afschaffing karnaval

Blz.     18-19  Sociale onrust in de Sletsenfabriek van De Waele.    Conny VAN DER SNICKT

Blz.     20-24  Het 4de Regiment Lansiers (deel 3).                                    Marc RASSCHAERT

Blz.     22-24  Oorlogsperikelen in een klein dorp.                                  Marcel DE GRAUWE

Blz.     24        Krul- en Gaaibollen in de Bruinbeek.                       Etienne DE PAEPE

Blz.     25-27 De Almanak der Matigheid (deel 1).                           Conny VAN DER SNICKT

Blz.     28-30  Verwarming vroeger (deel 1).                                  Guido VAN DER EECKEN

Blz.     31-32  Over Meestertorens.                                                             Dolf TEMMERMAN

Blz.     33        Aankondiging tentoonstelling

Blz.     34        Necrologie 2012 (deel 1).                                                      Daniël DE PAUW

 

NUMMER 2

 

Blz.     35        Schellebelle Getekend Verleden.

Blz.     36-41  Beelden uit mijn kinderjaren.                                                  Maria BONTINCK

Blz.     42-45  Verwarming vroeger (deel 2).                                   Guido VAN DER EECKEN

Blz.     46-47  Schenkingen aan de Heemkring.                                                  Danny BAEKE

Blz.     48-5    In Memoriam: Frans Duquet.                                    Guido VAN DER EECKEN

Blz.     51-53  De Almanak de Matigheid (deel 2).                           Conny VAN DER SNICKT

Blz.     54-58  Het 4de Regiment Lansiers (deel 4).                                     Marc RASSCHAERT

Blz.     59-61  Volksgeneeskunde - Verdwenen kennis (deel 18).            Marcel DE GRAUWE

Blz.     62       Over Plaatsnamen Belle - Bailleul.                                       Dolf TEMMERMAN

Blz.     63-64  Necrologie 2012 (deel 2).                                                        Daniël DE PAUW

 

 

NUMMER 3

 

Blz.     65-73   De Winters uit mijn Jeugdjaren.                                              Edwin LOOMAN

Blz.     74         Schellebelle In oude Kranten.                                   Conny VAN DER SNICKT

Blz.     75-76   Schenkingen aan de Heemkundige Kring.                                  Danny BAEKE

Blz.     77         Het boek: Schellebelle Getekend Verleden

Blz.     78-80   De Barende Vrouw.                                                              Karel DE JAEGER

Blz.     80         Woordenboek van het Schellebels Dialect

Blz.     81-84   Het 4de Regiment Lansiers (deel 5).                                   Marc RASSCHAERT

Blz.     85-86   De Geschiedenis van “The Last Post”.                Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     86- 93   Beelden uit mijn Kinderjaren (slot).                                      Maria BONTINCK

Blz.     93-99    Het gevecht om de Broek.                                                   Dolf TEMMERMAN

Blz.     99-101  Volksgeneeskunde Verdwenen Kennis (deel 19).            Marcel DE GRAUWE

Blz.     101-102 Necrologie 2012 (deel 3).                                                      Daniël DE PAUW

Blz.     102         Zo was Schellebelle.                                                Marc VAN DOORSELAER

 

NUMMER 4

 

Blz.     103         Den Beer Gaat Uit.

Blz.     104-107  Berenlopen een merkwaardig Volksgebruik.                               Jan DELENS

Blz.     107-110  Berenlopen in onze Streken.                                                         Jan DELENS

Blz.     111-112  Het Berenlied.                                                                               Jan DELENS

Blz.     113-121  Een kroniek van 40 jaargangen berenlopen.                                 Jan DELENS

Blz.     122- 125  Uit het grote Fotoboek.                                                                Jan DELENS

Blz.     126-127  Dank je wel Allemaal.                                                                  Jan DELENS 

Blz      128-129  75 Jaar Gemeentelijke Brandweer Wichelen.                    

Blz.     130-132  De Almanak der Matigheid.                                    Conny VAN DER SNICKT

Blz.     132-133  Necrologie 2012 (deel 4)                                                      Daniël DE PAUW

Blz.     133         Oproep.                                                                      

Blz.     134-136  Redactie. Inhoudstafel.

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL NEGENENDERSTIGSTE JAARGANG (2014)

 

NUMMER 1 

 

Blz.     1-6      Schellebelle 1914-18 Een dorp in het beruchte “Etappengebiet”.   

                                                                                                                       Marc VAN HECKE 

Blz.     7-9      Over De Grote Oorlog (1914 - 1918) .                               Marcel DE GRAUWE

Blz.     9          Schellebelle Getekend Verleden.

Blz.     10-15 Het 4de Regiment Lansiers (deel 6, slot).                             Marc RASSCHAERT

Blz.     15        Dagbladknipsel uit 1827.                                            Conny VAN DER SNICKT

 

Blz.     16-17 Op zoek naar mijn Stamvader.                                  Hilda OVERDENBORGER

Blz.     18-21  Een ongeval in Herentals in 1902, werd een stukje Familiegeschiedenis.

                                                                                                                        Karel DE JAEGER

Blz.     22-23 Schenkingen aan de Heemkring.                                                   Danny BAEKE

Blz.     24-27 Over Motten en Moten.                                                         Dolf TEMMERMAN

Blz.     28-31 De Familie De Poorter - Hosten.                                 Conny VAN DER SNICKT

Blz.     31-33 Een en ander over Flandria Schellebelle NV.        Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     34-35 Vers van Marcel’s Palet (1).                                               Marcel DE GRAUWE

Blz.     36-37 De Familienaam “Van Wynsberghe”.                       Guido VAN DER EECKEN

Blz.     37-38  Necrologie 2013 (deel 1).                                                         Daniël DE PAUW

 

NUMMER 2

 

Blz.     39-41 Merkwaardige doopsels te Schellebelle in 1779 en 1780.       Hubert WILLEMS

Blz.     42-44 Seksualiteit in de “Grooten Oorlog”.                                   Marc RASSCHAERT

Blz.     45-47 De eerste oorlogsmaanden.                                                   Dolf TEMMERMAN

Blz.     47-50 Van Der Snickt Pierre en de Eerste Wereldoorlog.     Conny VAN DER SNICKT

Blz.     50        Schellebelle Getekend Verleden.

Blz.     51-52  Schenkingen aan de Heemkring.                                                   Danny BAEKE

Blz.     53-59 Soldatenbrieven uit 1956.                                           Marc VAN DOORSELAER

Blz.     60-63 De Familie Smetryns, stille denkers.                     Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     63-65 Boeren.                                                                                  Dolf TEMMERMAN

Blz.     65-67 Vers van Marcel’s Palet (2)                                                Marcel DE GRAUWE

Blz.     68        Necrologie 2013 (deel 2).                                                         Daniël DE PAUW

 

NUMMER 3

 

Blz.     69-73  Woensdag 28 oktober 1914. Het korte oponthoud van Pater Hilarion Thans te

                        Schellebelle.                                                                           Marc VAN HECKE 

Blz.     74        Reactie op Merkwaardige doopsels in Schellebelle van juni jongstleden.

                                                                                                           Hilda OVERDENBORGER

Blz.     75-83 Jef “Pieroom” en de Grote Oorlog.                                       Dolf TEMMERMAN

Blz.     84-85  Schenkingen aan de Heemkring.                                                   Danny BAEKE

Blz.     86-95  De Familie Matthijs.                                                    Conny VAN DER SNICKT

Blz.     95-97  Het “Zottekot” de brouwerij “Matthijs” en “De Rechtvaardige Rechters”.

                                                                                                                   Marcel DE GRAUWE

Blz.     98-101 De Grote Oorlog.                                                  Robert VAN DEN BOGAERD

Blz.     101-102   Necrologie 2013 (deel 3). Nancy VAN DEN ABEELE - Christine PAUWELS

 

NUMMER 4

 

Blz.     103         Den Beer Gaat Uit.

Blz.     104-112 Jan Omer Van Kets Eerstelijns brancardier in de Groote Oorlog.

                                                                                                                       Marc VAN HECKE

Blz.     113         Bekijk uw gemeente in oude Postkaarten.                                    Jan DELENS

Blz.     114-115  Schenkingen aan de Heemkring.                                               Danny BAEKE 

Blz.     116-126  De prentkaarten verstuurd naar Jozef Bontinck, krijgsgevangene in 1917 

                            (Soltau,Duitsland).                                                             Karel DE JAEGER

Blz.     127          Uit de Oude Doos.                                                   Conny VAN DER SNICKT

 

Blz.     128-129   Wie is Wie?                                                           Marc VAN DOORSELAER

Blz.     130-131   De herberg Sebastopol.                                           Conny VAN DER SNICKT

Blz.     132-133   Vers van Marcel’s Palet (3)                                           Marcel DE GRAUWE

Blz.     134-136   Van Nicodeem naar Zwarte Piet.                                     Dolf TEMMERMAN

Blz.     137-138   Necrologie 2013 (deel 4). Nancy VAN DEN ABEELE - Christine PAUWELS

Blz.     138-140   Redactie. Inhoudstafel.

 

 

INHOUDSTAFEL VEERTIGSTE JAARGANG (2015)

 

NUMMER 1 

 

Blz.     1-4      “Madame est Servie”. Elodie Van Heddeghem, chef-kokkin in 1914.

Marc VAN HECKE

Blz.     5-12    De Naam “Van Heddeghem” te Schellebelle.                        Karel DE JAEGER

Blz.     12        Bekijk uw gemeente op oude Postkaarten.                                      Jan DELENS

Blz.     13-16  Schellebelle emotionele Tijdslijn 14-18 (1).

                                                                                         Danny BAEKE – Marc RASSCHAERT

Blz.     17-21  Edgard Vermeir, na de Grote Oorlog.                            Conny VAN DER SNIKT

Blz.     22-23  Schenkingen aan de Heemkring.                                                   Danny BAEKE

Blz.     24-26  Donkere dagen.                                                                    Marc RASSCHAERT

Blz.     26        Het Kunstboek “Schellebelle getekend Verleden”.           Marcel DE GRAUWE

Blz.     27-28  Dwaallichtjes.                                                                       Dolf TEMMERMAN

Blz.     28-30  Vers van Marcel’s Palet (4).                                               Marcel DE GRAUWE

Blz.     30        Necrologie 2014 (1).             Nancy VAN DEN ABEELE – Christine PAUWELS

 

NUMMER 2 

 

Blz.     31-38  Lente 1915: Duikboten gespot aan het Veer te Schellebelle. Marc VAN HECKE

Blz.     39        Vers van Marcel’s Palet (5).                                               Marcel DE GRAUWE

Blz.     40-41  “Waanzin in het Kwadraat” – Christmas Truce 1914.           Marc VAN HECKE

Blz.     42-44  De grote Joost Van Den Vondel en Schellebelle.                   Karel DE JAEGER

Blz.     45-47  De “Waalse” Roots van de familie Tackaert.                           Hubert WILLEMS

Blz.     47        Het Kunstboek “Schellebelle getekend Verleden”.           Marcel DE GRAUWE

Blz.     48-49  Herinneringen aan de Tweede WO.                                          Liliane DE TAEY

Blz.      50-51  Schellebelle emotionele Tijdslijn 14-18 (2).

                                                                                         Danny BAEKE – Marc RASSCHAERT

Blz.     52-57  Een Liefdesverhaal en Bette, heer van Schellebelle, wordt nog rijker.

                                                                                                               Conny VAN DER SNIKT 

Blz.     58-59  Schenkingen aan de Heemkring.                                                   Danny BAEKE

Blz.     60-63  Wat alleman Ziet, mag alleman Weten.                                Dolf TEMMERMAN

Blz.     64        Necrologie 2014 (2).             Nancy VAN DEN ABEELE – Christine PAUWELS

 

NUMMER 3

 

Blz.     65-73  Gasoorlog 1915-1918, een Nobelprijs waard?                       Marc VAN HECKE

Blz.     74-77  Schellebelle in 1796 (versus 1947).                               Conny VAN DER SNIKT

Blz.     78-79  Schenkingen aan de Heemkring.                                         Christine PAUWELS

Blz.     80-91  De Afgrijselijke moord op Eugenie Schollaert.                      Karel DE JAEGER

Blz.     92-93  Schellebelle emotionele Tijdslijn 14-18 (3).

                                                                                         Danny BAEKE – Marc RASSCHAERT

Blz.     94        Vers van Marcel’s Palet (6).                                               Marcel DE GRAUWE

Blz.     95        Het Archief Matthys.                                                 Guido VAN DER EECKEN

Blz.     96-97  Muurankers.                                                                          Dolf TEMMERMAN 

Blz.     97-98  Necrologie 2014 (3).             Nancy VAN DEN ABEELE – Christine PAUWELS

 

 

 

Blz.     99            DEN BEER GAAT UIT.

Blz.     100-108  Gasoorlog 1915 – 1918 (2/2).                                             Marc VAN HECKE                   

Blz.     109-115  Register Archief Matthys.                                      Guido VAN DER EECKEN

Blz.     116-117  Schenkingen aan de Heemkring.                                      Christine PAUWELS

Blz.     118-119  Schellebelle Emotionele Tijdlijn 14-18 (4).    

                                                                                         Danny BAEKE – Marc RASSCHAERT

Blz.     120-121  Het Standbeeld.                                                        Conny VAN DER SNICKT

Blz.     122         Lezersbrief i.v.m. Hilarion Thans.                                      Marc VAN HECKE

Blz.     123-125  De Tau op muntstukken uit de romeinse oudheid en de familie Bette.

                                                                                                            Conny VAN DER SNICKT

Blz.     125-127  De bouw van de nieuwe Kerkhofmuur.                            Dolf TEMMERMAN

Blz.     127-128  Vers van Marcel’s Palet (7).                                           Marcel DE GRAUWE

Blz.     128         Het Kunstboek Getekend Verleden.

Blz.     129-130  Necrologie 2014 (4).         Nancy VAN DEN ABEELE – Christine PAUWELS

Blz.     130-133  Redaktie. Inhoudstafel

 

 

INHOUDSTAFEL EENENVEERTIGSTE JAARGANG (2016).

 

NUMMER 1.

 

Blz.     1          Aankondiging Tentoonstelling: “Schellebelle op oude Kaarten”.

Blz.     2-16    De Pastorij.                                                                        Guido Van der Eecken

Blz.     17        Schellebelle Emotionele Tijdslijn 14-18 (5).      Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz.     18-19  Schenkingen aan de Heemkring.                                              Christine Pauwels

Blz.     20        De Catechismus van de Kus.                                              Conny Van der Snickt

Blz.     21-24  De afgrijselijke moord op Eugenie Schollaert (vervolg).           Karel De Jaeger

Blz.     25        Een Krantenknipsel uit 1854.                                             Conny Van der Snickt

Blz.     26-27  Vers van Marcel’s Palet (8).                                                   Marcel De Grauwe

Blz.     28-29  Iets over het Sint-Pietersvuur en andere.                                   Dolf Temmerman

Blz.     30        Necrologie 2015 (1ste kwartaal).       Nancy Van Den Abeele, Christine Pauwels

 

NUMMER 2.

 

Blz.     31-40  De Voedselschaarste & De “Commision for relief in Belgium”.

                                                                                                                            Marc Van Hecke

Blz.     40- 41 Een krantenknipsel uit 1821. Een Keizersnede.                 Conny Van der Snickt

Blz.     42-45  Een kerkelijke banvloek in Schellebelle?                                   Karel De Jaeger

Blz.     46-47  Schenkingen aan de Heemkring.                                               Chistine Pauwels

Blz.     48-49  Schellebelle emotionele Tijdslijn 14-18 (6).      Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz.     50        Doppen.                                                                                Conny Van der Snikt

Blz.     51-55  Oud Schoolreglement.                                                        Marc Van Doorselaer

Blz.     56-58  De Geboorte ven een kind.                                                       Christine Pauwels

Blz.     58        Over “Bacs” of Veerponten.                                                      Dolf Temmerman

Blz.     59        Vers van Marcel’s Palet (9).                                                   Marcel De Grauwe

Blz.     60        Necrologie 2015 (2de kwartaal).        Nancy Van Den Abeele, Christine Pauwels

 

NUMMER 3.

 

Blz.     61-75  De Voedselschaarste. De oorlogskeuken.                                  Marc Van Hecke

Blz.     76-79 Robert, een Afscheid.                                                                    Edwin Looman

Blz.     80-87  Een Kritische bespreking van de Kaart ‘De Croy’ (1609).         Karel De Jaeger

Blz.     88-89  Schenkingen aan de Heemkring.                                              Christine Pauwels

Blz.     90        Vers van Marcel’s Palet (10).                                                 Marcel De Grauwe

Blz.     91-93  Schellebelle emotionele Tijdslijn 14-18 (7).      Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz.     94        Een haarkleurmiddel uit de oorlog.                                           Dolf Temmerman

Blz.     95-98  Den Doorsteek.                                                                  Guido Van der Eecken

Blz.     98-101  De Familie Pauwels-Roels en hun nakomelingen.             Conny Van der Snikt

Blz.     102      Necrologie 2015 (3de kwartaal).       Nancy Van Den Abeele, Christine Pauwels

 

NUMMER 4.

 

Blz.     103-105   In Memoriam: Marcel De Grauwe.                                         Guy Uyttenhove

Blz.     106          DEN BEER GAAT UIT.

Blz.     107-111  Een vergeten oorlogsvrijwilliger 14-18.                                 Marc Rasschaert

Blz.     112-113  Schenkingen aan de Heemkring.                                          Christine Pauwels

Blz.     113         Onze vernieuwde website.

Blz.     114-118  De vergeten gifmoorden in de familie Pauwels.                     Karel De Jaeger

Blz.     118-119  Iets over de Petat, de Aardappel.                                           Dolf Temmerman

Blz.     120-121  Schellebelle emotionele tijdlijn 14-18 (8).      Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz.     122-126  Familieonthullingen.                                                       Conny Van der Snickt

Blz.     126-127  Vers van Marcel’s palet (11).                                             Marcel De Grauwe

Blz.     128-139  A.B.L. 1914-18. De Medische Hulpverlening (deel 2).         Marc Van Hecke

Blz.     140-141  Vlaamse Sagen uit de Volksmond.                                        Dolf Temmerman

Blz.     142         Necrologie 2015 (4de kwartaal).                Van Den Abeele, Christine Pauwels

Blz.     143-144  Redactie. Inhoudstafel.

 

INHOUDSTAFEL TWEEËNVEERTIGSTE JAARGANG (2017)

 

NUMMER 1. 

 

Blz.1               Nieuwjaarswensen van Germaine de Thaeij aan haar doopmeter 

                                                           Conny Van der Snickt

Blz. 2-16         Schellebelle 1914-1918 Achter de pinnekensdraad  - Het miserabele lot                           van een onfortuinlijk trio krijgsgevangene, geïnterneerde en opgeëiste (1)                                                                                                                     Marc Van Hecke

Blz. 17            Wie is wie?                                                                                                                                                                                                                      Conny Van der Snickt

Blz. 18-19       Schenkingen aan de Heemkring                                           

                                                                                                          Pauwels Christine

Blz. 20-21       Schellebelle Emotionele tijdlijn 14-18 (9)            

                                                                                              Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz. 22-30       De familiekroniek Matthys                                                                                                                                                                                    Guido Van der Eecken

Blz. 30            Gestoofde radijsjes                                                                                                                                                                                                 Marc Rasschaert 

Blz. 31-33       Schellebelle 1914-1918 -  Honger in de oorlogsjaren 1914-1918 

                                                                                                       Marc Rasschaert

Blz. 33-34       Necrologie 2016 (1)                                                                                                                                                                        Nancy Van den Abeele, Christine Pauwels 

 

 

NUMMER 2. 

 

Blz. 35-46       Schellebelle 1914-1918 Idyllische dagen in Schellebelle. Een korte                      oorlogspauze van de Duitse soldaat Rudolf in Kasteel Hendrickx, juni 1917                                                                                    Marc Van Hecke                                                                                                                                                                                                                   

Blz. 47-53       De vrijheerlijkheid Ertbrugge                                                                                                                                                                                Guido Van der Eecken

Blz. 54-55       Schellebelle Emotionele tijdlijn 14-18 (10)                                                                                                                                               Danny Baeke, Marc Rasschaert

 

Blz. 56-64       Moord op de Potjesmarkt, 1656                                                                                                                                                                             Karel De Jaeger

Blz. 65-67       Peronne, Péronne, Perone, Pérone, Peron. Wat is het nu?

                                                                                                          Conny Van der Snickt

Blz. 67-68       Vers van Marcel's palet (12) Hondshaai                                                                                                                                                                Marcel De Grauwe

Blz. 68            Necrologie 2016 (2)                                                                                                                                                                        Nancy Van den Abeele, Christine Pauwels

 

 

 

 

 

 

 

NUMMER 3. 

 

Blz. 69-92       Schellebelle 1914-1918 Achter de pinnekensdraad  - Het miserabele lot                           van een onfortuinlijk trio krijgsgevangene, geïnterneerde en opgeëiste (2)

    Marc Van Hecke

Blz. 93            'Irene en de rechter' Uit het geheugen van mijn grootmoeder Irene Uyttendaele 

                                                                                                                   Conny Van der Snickt

Blz. 94-95       De godslamp in de kerk. Het belang om vuur te bewaren vroeger

        Guido Van der Eecken

Blz. 96-97       Necrologie 2016 (3)                                                                                                                                                                        Nancy Van den Abeele, Christine Pauwels

Blz. 97-98       Vers van Marcel's palet (13) Kruidenrekjes                                                                                                                                                                        Marcel De Grauwe

Blz. 98            Sinte Merten' Uit het geheugen van mijn grootmoeder Irene Uyttendaele 

                                                                                                                   Conny Van der Snickt

 

 

NUMMER 4.                                                                                           SPECIAAL NUMMER

 

Blz. 1              Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger

Blz. 2              Inleiding "Getekend Verleden"                                                                                                                                                                                           Marcel   De Grauwe 

Blz. 3-4           Jaargetijde Marcel De Grauwe                                                                                                                                                                                         Emiel Van De Velde 

Blz. 5-6           In Memoriam Marcel De Grauwe                                                                                                                                                                                       Jan De Moerloose

Blz. 7              2 schilderijen van Marcel De Grauwe

Blz. 8-18         Stamboom van Marcel De Grauwe                                                                                                                                                                                    Karel De Jaeger

Blz. 19            2 schilderijen van Marcel De Grauwe

Blz. 20            Over Marcel                                                                                                                                                                                                                       Chantal De Vos

 

 

INHOUDSTAFEL DRIEËNVEERTIGSTE JAARGANG (2018)

 

NUMMER 1. 

 

Blz. 1              Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger 

Blz. 2-4           Nieuwjaarsbrief 1952                                                                                                                                                                                               Conny Van der Snickt

Blz. 5-14         De Kerstmismoorden                                                                                                                                                                                                                 Karel De Jaeger

Blz. 15            Schellebelle Emotionele tijdlijn 14-18 (11)                                                                                                                                                Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz. 16-18       Hommage aan Firmin De Waele                                                                                                                                                                                         Julus Dhaene

Blz. 19-20       Mensen die men niet vergeet                                                                                                                                                                                                   werkgroep “KOUS”

Blz. 20-21       Mensen die men niet vergeet: Iréna Uyttendaele                                                                                                                                                          Conny Van der Snickt

Blz. 22            Schellebels klapken                                                                                                                                                                                                            Luc Dobbelaere

Blz. 23            Lezersvragen

Blz. 24            Lezersreacties                                                                                                                                                                                                                     Achiel Janssens 

Blz. 25-26       Inhoudstafel tweeënveertigste jaargang (2017)

 

 

 

 

NUMMER 2. 

 

Blz. 27            Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Guy Uyttenhove 

Blz. 28-41       Terug naar het verste verleden van Schellebelle                                                                                                                                                                Karel De Jaeger

Blz. 42-44       De familie Den Haese - Deel 1                                                                                                                                                                                   Conny Van der Snickt

Blz. 45            Schenkingen aan de Heemkring                                                                                                                                                                                         Christine Pauwels

Blz. 46-47       Schellebelle Emotionele tijdlijn 14-18 (12)                                                                                                                                                   Danny Baeke, Marc Rasschaert

Blz. 48            Lezersvragen - Reacties: 2 gedichten (Annie De la Marche)

Blz. 49            Lezersvragen - Reacties: 2 lofdichten over de Kerstmismoorden

(Guido Van der Eecken)

Blz. 50            Lezersvragen - Reacties: de "kuisploeg" van de kerk. Wie is wie? 

(Lisette Van Acker)

Blz. 51            Schellebels klapken                                                                                                                                                                                                                        Luk Galle

Blz. 52-53       “De Plaetse” - Historische namen van ons dorpsplein                                                                                                                                               Guido Van der Eecken

Blz. 54-55       Mensen die men niet vergeet                                                                                                                                                                                         werkgroep “KOUS”

Blz. 56-58       ’t Is Kermis                                                                                                                                                                                                                 Guido Van der Eecken

 

 

 

NUMMER 3. 

 

Blz. 59            Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Guy Uyttenhove 

Blz. 60-61       De muggenplaag in Schellebelle is een eeuwenoud probleem                                                                                                                                           Karel De Jaeger

Blz. 62-63       De Wetteraarkes                                                                                                                                                                                                       Karel Van de Woestijne

Blz. 64-69       De familie Den Haese - Deel 2                                                                                                                                                                                Conny Van der Snickt

Blz. 70-76       Ertbrug, binnen het Land van Dendermonde                                                                                                                                                          Van der Eecken Guido

Blz. 77            Lezersvragen - Reacties: “Bertha Banane” (Marc Van Doorselaer)

Blz. 77-78       Lezersvragen - Reacties: het woord “passenaet” (Gerrit Liessens)

Blz. 78            Lezersvragen - Reacties: de moord op Jeanne Verstuyft (Etienne De Paepe)

Blz. 78-79       Lezersvragen - Reacties: “Revolverstraatje” (Rik Colpaert)

Blz. 79            Lezersvragen - Reacties: Kuisploeg kerk Schellebelle, 1969

Blz. 80            Schenkingen aan de Heemkring                                                                                                                                                                                           Christine Pauwels

Blz. 81-82       Tentoonstelling “De Jaren ‘20” in Schellebelle                                                                                                                                                                   Marc Van Hecke

Blz. 83-84       Terug naar school                                                                                                                                                                                                        Van der Eecken Guido 

Blz. 85-87       Mensen die men niet vergeet                                                                                                                                                                                         werkgroep “KOUS”

Blz. 88-90       Kous-bijeenkomst 26 augustus 2018                                                                                                                                                                            Marc Van Doorselaer

 

 

 

NUMMER 4. 

 

 

Blz. 91            Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger                                                                                                             

Blz. 92-96       De villa “Van Der Sloten”                                                                                                                                                                                                  Karel De Jaeger                                                                                                             

Blz. 97-100     De familie Den Haese – Deel 3

                                                                                                           Conny Van der Snickt

Blz. 101-105   De Stenen Linde                                                                                                                                                                                                      Guido Van der Eecken

Blz. 106-107   Lezersvragen – Reacties        

Blz. 107          Publicaties van de Heemkring

Blz. 108-111   Kwamen de Kozakken naar Schellebelle?                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger                                                                                                             

Blz. 112          Nog iets over “petsjonkelen”                                                                                                                                                                                  Guido Van der Eecken

Blz. 113-116   Mensen die men niet vergeet                                                                                                                                                                                         werkgroep "KOuS"

Blz. 117-118   Inhoud 2018   

 

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL VIERENVEERTIGSTE JAARGANG (2019)

 

 

NUMMER 1. 

 

Blz. 1              Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger

Blz. 2-5           Nieuwjaarswensen                                                                                                                                                                                        Conny Van der Snickt                                                                      

Blz. 6-10         Op de vlucht voor de brandstapel                                                                                                                                                                                        Karel De Jaeger                                                                      

Blz. 11-27       Het Veer (Overzet)                                                                                                                                                                                                 Guido Van der Eecken

Blz. 28-29       Schenkingen aan de Heemkring                                                                                                                                                                                         Christine Pauwels

Blz. 30-32       Lezersvragen – Lezersreacties                                                                                                                                                                                                      Redactie

Blz. 33-36       De familie Den Haese – Deel 4                                                                                                                                                                                   Conny Van der Snickt

Blz. 37-38       Lichtmis                                                                                                                                                                                                                     Guido van der Eecken

Blz. 38-40       De vergeten gesneuvelde                                                                                                                                                                                                    Karel De Jaeger

Blz. 41-44       Mensen die men niet vergeet                                                                                                                                                                Hugo Bontinck & Karel De Jaeger

 

 

NUMMER 2. 

 

Blz. 45            Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger

Blz. 46-55       Het Romeinse altaar gevonden in Schellebelle                                                                                                                                                                   Karel De Jaeger

 

Blz. 56-57       Lag Wijmeers oorspronkelijk aan de andere kant  van de Schelde?

                                                                                                           Guido Van der Eecken

Blz. 58-61       De familie Den Haese - Deel 5                                                                                                                                                                               Conny  van  der Snickt

Blz. 62-66       Lezersvragen – Lezersreacties                                                                                                                                                                                                       Redactie

Blz. 67            Het Strijkijzer                                                                                                                                                                                                            Guido van der Eecken

Blz. 68-72       Mensen die men niet vergeet                                                     

Hugo Bontinck, Karel De Jaeger, Conny Van der Snickt

Blz. 72           Aankondiging boek "Het Geestelijk testament van Joannes Omer Van Kets"                                                                                                Julius Serafien D'haene

Kaft                 Aankondiging boek "De Geur van Lijm en Leer" van Marc Van Doorselaar

Kaft                 Aankondiging “Potjespetanque 2019”

 

 

 

 

 

 

 

NUMMER 3. 

 

Blz. 73            Voorwoord                                                                                                                                                                                                                          Karel De Jaeger

Blz. 74-81       Dodelijke branden                                                                                                                                                                                                                                     Karel De Jaeger

Blz. 82-85       De familie Den Haese - Deel 6                                                                                                                                                                                  Conny van der Snickt 

Blz. 86            Den Brugput                                                                                                                                                                                                             Guido van der Eecken

Blz. 87-89       Lezersvragen – Lezersreacties                                                                                                                                                                                                       Redactie

Blz. 90-94       Geboorten, huwelijken en overlijdens in Schellebelle tussen 1618 en 1910                                                                                                                                  Jan Delens

Blz. 95-96       Schenkingen aan de Heemkring                                                                                                                                                                                         Christine Pauwels

Blz. 97-100     Mensen die men niet vergeet                                                     

Hugo Bontinck, Karel De Jaeger

Kaft                 Publicaties van de Heemkring (publiciteit)

Kaft                 Potjespetanque 2019: Een schitterende en bloedhete editie!!

 

 

 

 

NUMMER 4. 

 

 

Blz. 101          Voorwoord                                                                       Karel De Jaeger                                                                                                             

Blz. 102-104   De Huylebroeck’s, van kwaad naar erger…                              Karel De Jaeger                                                                                                              

Blz. 105-108   Dooksiezens

                                                                                                                      Etienne De Paepe

Blz. 109-116   De familie Den Haese - Deel 7                                                                                                                                                                                     Conny van der Snickt

Blz. 117          Neteldoek.                                                                       Guido van der Eecken

Blz. 118-119   Schenkingen aan de Heemkring

                                                                                                                      Christine Pauwels

Blz. 120          10 uur onder water

                                                                                                                      Karel De Jaeger                                                                                                             

Blz. 121          De kerststronk                                                  Guido van der Eecken

Blz. 122-125   Lezersvragen – Lezersreacties

                                                                                                                                  Redactie

Blz. 126-130   Mensen die men niet vergeet

                                                                                               Hugo Bontinck, Karel De Jaeger                                                     

                                                                                                                                                                       

Blz. 131-132   Inhoud 2019   

Kaft                 Foto van zanggroep “De Schellebellekes”

Kaft                 Den beer gaat ook dit jaar uit… 


Deel deze informatie: